FutureS Thinking & Trends

Service Design

Business Transformation

Public Services Transformation

Customer Experience

Product Design

Edukacja

Prelekcje i eventy

Współpraca zdalna

Beliefs & Bets (jednodniowy warsztat)

Warsztat, którego celem jest zdefiniowanie przekonań firmy lub organizacji dotyczących przyszłości. Hipotezy mają wskazać główne kierunki możliwych działań i zobrazować jaka organizacja chce być w przyszłości.

 

Narzekamy - Marzymy - Planujemy. Strategia w 3 dni

Trzy dni intensywnej pracy ze możliwościami scenariuszami przyszłości.  Finałem prac jest definicja strategii dla firmy/organizacji wraz z głównymi celami strategicznymi.

 

Signals of Change & Possibilities Book

Coroczna publikacja współautorstwa Zuzanny Skalskiej, wydana wraz z Autopay by Blue Media. Książka stanowi syntezę i analizę sygnałów zmian zaczerpniętych z wielu branż. Promuje otwartość na rozwiązania, które mogą dać przestrzeń dla powstawania innowacji. 

 

Inspirational Study Tours - 2 dni w Eindhoven, Mediolanie lub Londynie

Inspiracyjna podróż, service safari, dedykowana liderom średnich i dużych firm, podczas których Zuzanna Skalska pomaga doświadczyć sygnałów zmian w najbardziej postępowych i nowoczesnych miejscach Europy.

Service Jam (2 dni)

Intensywna praca warsztatowa, pozwalająca na zaprezentowanie procesu projektowania usług i przybliżenie metodyki uczestnikom warsztatu – pracownikom danej organizacji. Service Jam ma charakter edukacyjny.

Design Sprint (4 dni)

Design Sprint to intensywna praca warsztatowa w zespole 8-10 osób z danej organizacji. Jej celem jest wypracowanie za pomocą różnorodnych narzędzi możliwego do wdrożenia rozwiązania w obszarze innowacji. Pozwala wykorzystać istniejące już zasoby: ludzi, czas i budżet.

Zwinny proces projektowania usług (4 tygodnie)

Celem procesu jest znalezienie innowacyjnych rozwiązań do wyzwania projektowego, które stawia przed naszym zespołem organizacja. Realizujemy je warsztatowo przez ok. 4 tygodnie. Efektem jest: zaplanowanie jak najlepszego doświadczenia dla klienta w każdym momencie korzystania z usługi lub produkt i zmaksymalizowanie zysku po stronie firmy.

Prototypowanie i testowanie usług

Prototypy, czyli przybliżone, eksperymentalne modele zaprojektowanych rozwiązań, umożliwiają przetestowanie nowej usługi w warunkach niskiego ryzyka biznesowego.

Audyt użyteczności usług

Pozwala dokonać oceny potencjału danej usługi. Pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania: na czym polega unikatowość nowej usługi?  Dla kogo jest ona zaprojektowana? Dlaczego użytkownik ma z niej skorzystać?

Badanie potrzeb klientów

Myślenie projektowe zaczyna się od empatii. Dlatego tak ważne w projektowaniu usług jest badanie potrzeb klientów. Poznając ich oczekiwania, motywacje, doświadczenia, zyskujemy głębsze zrozumienie ich potrzeb.

Strategia rozwoju firmy w oparciu o FutureS Thinking™

Jednodniowy warsztat podczas którego powstają
pomysły na nową usługę, wypracowane przez,
zespół klineta, projektantów i moderatorów

Projektowanie modelu biznesowego firmy i organizacji

Projektujemy nowoczesne modele biznesowe dla firm i organizacji, pomagając im określić, kim będą ich klienci jutra, zidentyfikować nowe rynki oraz kreować wzrost w niepewnym i nieprzewidywalnym świecie VUCA.

Strategia rozwoju i komunikacji marki

Projektując strategię rozwoju i komunikacji marki, pomagamy określić, na czym marka powinna budować swoją unikatowość w wymiarze biznesowym i wizerunkowym.

Projektowanie i wdrażanie procesów innowacji

W procesie projektowania innowacji dla produktu czy usługi koncentrujemy się na przyszłych potrzebach użytkownika. W tworzenie rozwiązań angażujemy klientów, czerpiąc z ich wiedzy i doświadczenia.

Projektowanie propozycji wartości

Pomagamy firmom zaprojektować nowe rozwiązania istotne dla użytkownika produktu lub usługi, zapewniając równoczesną realizację celów biznesowych firmy.

Strategia rozwoju miasta

Wspieramy samorządy w tworzeniu strategii rozwoju miasta. Łącząc przedstawicieli samorządu, nauki, biznesu, kluczowych instytucji i mieszkańców, diagnozujemy problemy i wyzwania miast przyszłości.

 

Strategia komunikacji miasta

Pomagamy zdefiniować tożsamość miasta, ułożyć cele i plany komunikacyjne oraz zaprojektować działania, które pozwalają osiągnąć założone cele.

 

Projektowanie usług publicznych

Pomagamy instytucjom publicznym zaprojektować usługi biorąc pod uwagę potrzeby i motywację klientów. Identyfikujemy te potrzeby, budujemy ścieżkę doświadczeń użytkowników, zapewniającą spójność doświadczeń w czasie i w różnych punktach styku z instytucją publiczną. 

 

Prowadzenie konsultacji społecznych

Organizujemy procesy ko-kreatywne, które pozwalają nazwać problemy oraz rozwiązać je wspólnie z najważniejszymi interesariuszami. Umożliwiają one zbudowanie rozwiązań akceptowanych przez różne grupy interesu, zapewniając jednocześnie dystrybucję wiedzy.

Customer Journey Map / Projektowanie ścieżki klienta

Opracowanie Customer Journey Map pozwala na poznanie perspektywy klientów: zrozumienie zachowań, motywacji i potrzeb, którymi się kierują podczas korzystania z usługi. Zaprojektowanie dobrej ścieżki klienta pozwala zbudować unikatowy system doświadczeń oraz przekłada się na sukces biznesowy.

Projektowanie korespondencji z klientami

Zmieniamy komunikację z klientami, projektując na nowo korespondencję tradycyjną
i elektroniczną. Opracowujemy elementy pism – architekturę informacji i języka – by odpowiadały na emocje i potrzeby użytkowników.

Insighty konsumenckie / Badanie potrzeb klientów

Tworząc unikalne doświadczenia użytkowników, wykorzystujemy insighty konsumenckie. Insight to wgląd w potrzeby użytkownika usługi lub produktu. Powinien on stać się bazą do tworzenia nowych rozwiązań dla rozwoju usługi, produktu czy marki.

Projektowanie person

Pracujesz nad nowym produktem lub usługą? Zanim rozpoczniesz proces projektowy, zacznij z nami od stworzenia persony – modelowego klienta dla twojego rozwiązania.

Projektowanie doświadczeń

„Myślenie doświadczeniami” pozwala na zaprojektowanie usługi w oparciu o wartości, które odbiorca sam dla siebie wytwarza podczas korzystania z niej. Taka usługa zapewni przewagę konkurencyjną.

Visual Merchandising

W ramach projektów VM dzielimy się ekspercką wiedzą – przenosimy strategię marketingową marki w miejsce sprzedaży, dbając jednocześnie o spójność komunikacji marki online/offline.

Future of retail

Jak zaprojektować doświadczenia zakupowe klientów, wiedząc, że handel detaliczny zmieni się szybciej w ciągu najbliższych 10 lat, niż zmienił się przez ostatnie 50? Projektowanie nowych modeli sklepówwymaga nastawienia nie tylko na sprzeda, lecz także na doświadczenia klienta.

Projektowanie i redesign produktu

Projektujemy nowe produkty z perspektywy przyszłych potrzeb klienta w oparciu o wartości dla niego ważnei szeroki research trendów.Współpracujemy także przy redesignie produktów w odpowiedzi na nową strategię marki/firmy.

Audyt i strategia wzornicza

Dokonujemy diagnozy firmy, jej potencjału i kierunków działania w oparciu o design. Efektem jest dedykowana strategia wzornicza zorientowana na rozwój biznesu, systemowe wdrożenie zarządzania designem, redefinicja modelu biznesowego w oparciu o wzornictwo oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług.

Studia podyplomowe Projektowanie usług / Service Design, SWPS

Studia dedykowane są dla osób zorientowanych na przyszłość, które czują, że istniejąca rzeczywistość usługowa wymaga istotnej zmiany. Program obejmuje niemal 200 godzin warsztatowej pracy nad rozwiązywaniem rzeczywistych problemów konkretnych organizacji.

Master Class (3 dni)

Trzydniowy intensywny kurs dla przedsiębiorców, podczas którego nauczysz się: przeprowadzać transformację biznesu, wykorzystując metody wypracowane przez ekspertów myślenia projektowego.

Warsztaty i szkolenia

Prowadzimy warsztaty i szkolenia na obszarze Service Design, Design Thinking, Future(s) Thinking™, Customer Experience. Uczymy, jak sprawnie wykorzystać narzędzia projektowe w biznesie.

Prelekcje

Jesteśmy prelegentami na branżowych wydarzeniach, podczas których dzielimy się wiedzą, business stories i doświadczeniem. Proponujemy interaktywną formę prezentacji angażującą odbiorców.

Eventy

Jesteśmy ekspertami w projektowaniu programów i realizowaniu warsztatów dla grup od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Projektujemy interakcje z uczestnikami w oparciu o niestandardowe metody warsztatowe, skrojone pod potrzeby danej firmy lub organizacji. 

Działamy!

Nowe okoliczności to nowe wyzwania. Projektujemy naszą pracę na nowo i poszukujemy możliwości w zmieniającym się krajobrazie, który aktualnie się kształtuje. Aktywnie działamy w modelu pracy zdalnej w obszarach naszych specjalizacji: od konsultacji strategicznych w biznesie i sektorze publicznym, przez projektowe Design Sprinty, po warsztaty ko-kreatywne realizowane w metodyce FutureS Thinking™. Nasza praca wykonywana zdalnie jest efektywna. Wraz z naszymi klientami uczymy się tego modelu na nowo!