Business Transformation

“Your margin is my opportunity”

Jeff Bezos, CEO Amazon
Strategia rozwoju firmy w oparciu o FutureS Thinking™

W ramach tworzenia strategii rozwoju pomagamy firmom odpowiadać na pytania o kierunek działania i sposób budowania wartości dla klienta, wychodząc poza standardowe sposoby działania i dotychczasowy sposób myślenia w organizacji. Projektując strategię, myślimy, uwzględniając przyszłe potrzeby klientów, biorąc pod uwagę sygnały zmian i kluczowe trendy, m.in. w obszarze społecznym, demograficznym, technologicznym, środowiskowym czy kulturowym.

Projektowanie modelu biznesowego firmy i organizacji

Projektujemy nowoczesne modele biznesowe dla firm i organizacji.  Punktem wyjścia w ich tworzeniu są wartości istotne dla klienta z perspektywy jego przyszłych potrzeb. Projektując modele biznesowe, pomagamy firmom określić, kim będą ich klienci jutra, zidentyfikować nowe rynki, kreować wzrost w niepewnym i nieprzewidywalnym świecie. Tworząc modele biznesowe w procesie współkreacji, systematyzujemy podejście do poszukiwania, rozpoznawania i tworzenia unikalnej wartości dla klienta w kluczowych obszarach działania jego firmy.

Strategia rozwoju i komunikacji marki

Projektując strategię rozwoju i komunikacji marki, pomagamy firmom określić, czym powinna być marka w przyszłości: na czym powinna budować unikatowość w oczach klienta, zarówno w wymiarze biznesowym, jak i wizerunkowym. Opracowujemy wyróżnik marki, definiujemy segmenty klientów oraz kluczowe dla nich wartości. Określamy DNA marki. Tworzymy wytyczne do nowej strategii marketingowej, budując jej ramy koncepcyjne wraz z wizualizacją świata marki oraz opracowujemy wskazówki do dalszych prac nad strategiami funkcjonalnymi firmy, dotyczącymi m.in. produktu, dystrybucji czy komunikacji.

Projektowanie i wdrażanie procesów innowacji

Z naszej perspektywy innowacja w biznesie jest bezużyteczna, jeżeli nie jest wdrażana z myślą o ludziach, dlatego wspieramy biznes w tworzeniu innowacji mających realne znaczenie. W poszukiwaniu optymalnych innowacji dla nowego produktu czy usługi, koncentrujemy się na przyszłych potrzebach użytkowników. Współtworzymy innowacyjne rozwiązania, angażując naszych klientów i interdyscyplinarne zespoły ekspertów w kokreację rozwiązań.

Projektowanie propozycji wartości

We współczesnym świecie firmy i organizacje zaczynają dostrzegać, że dotychczasowe działania nie przynoszą zadowalających rezultatów i szukają nowych rozwiązań. Pomagamy zaprojektować nowe rozwiązania, biorąc pod uwagę potrzeby współczesnego użytkownika oraz zapewniając przy tym zyskowność po stronie organizacji. Proces taki pozwala przekroczyć granicę tradycyjnego myślenia organizacji, stworzyć przestrzeń do wprowadzenia innowacji oraz zaprojektować wielokanałowe ekosystemy usług, oparte na prawdziwej relacji pomiędzy klientami i interesariuszami. Tak rozumiany proces projektowania strategii, produktów i usług ma na celu trwałą transformację organizacji oraz szybkie wypracowanie i wdrożenie zmian. Wypracowane rozwiązania zakładają, iż kluczem i punktem wyjścia do tworzenia dobrych produktów czy usług są potrzeby użytkownika oraz istotne dla niego wartości.

Masz pytania?

Skontaktuj się z Joanną, szefową naszego New Business

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami: