FutureS Thinking & Trends

Trends aren’t really the point – opportunities are.

Zuzanna Skalska, co-founder 360 Inspiration i FutureS Thinking™ GroupBeliefs & Bets Thinking (jednodniowy warsztat)

Przyszłość jest niepewna. Kierunek rozwoju jest pewnym założeniem strategicznym, na które organizacja powinna się zgodzić. Założenie strategiczne oparte jest na wspólnej wizji możliwych obszarów rozwojowych, czyli innymi słowy przekonań firmy lub organizacji dotyczących możliwych przyszłości w postaci szeregu hipotez. Hipotezy te mają wskazać główne kierunki możliwych działań i zobrazować w jakich obszarach organizacja może działać w przyszłości. Naturalnym jest, że żadna organizacja nie obstawi wszystkich możliwych pól. Strategia jest zawsze wyborem przyszłych możliwości. Każda organizacja „obstawia” pewne scenariusze. Pomagamy w nazwaniu tych możliwości (beliefs) i wyborze konkretnych kierunków (bets).

Narzekamy – Marzymy – Planujemy. Strategia w 3 dni

Oczekiwany kierunek działania większości organizacji jest najczęściej rozsiany w głowach jej liderów. Często kluczem do sukcesu jest jego jednoznaczne nazwanie i jasna definicja kierunku. Wypracowana przez nas i wielokrotnie przetestowana metoda pozwala w ciągu trzech intensywnych dni warsztatowych wypracować i zgodzić się wewnątrz organizacji na kierunek działania . Zaczynamy od narzekania, które definiuje i uspójnia problemy w organizacji. Następnie przechodzimy do odważnego spojrzenia w przyszłość, pracując z różnymi scenariuszami przyszłości. Mając świadomość, że nie wszystkie marzenia uda się zrealizować, kończymy wyborem kierunku i planem działań w postaci mapy celów.

Signals of Change

Sygnały zmian pojawiają się wszędzie. Przyszłość Twojej branży pojawi się poza nią, jako że klienci często nie porównują oferty z bezpośrednią konkurencją, ale z najlepszym swoim doświadczeniem jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek mieli. Naszą rolą jest wyłapywanie i interpretacja tych sygnałów zmian, które dobrze zinterpretowane i zagregowane tworzą możliwości rozwojowe, zachęcają do budowania prognoz. Umiejętność pracy z sygnałami zmian pozwala wyjść poza prostą ekstrapolację trendów, budując rozwiązania na szerokiej przyszłości prawdopodobnej, bez wyidealizowania i krótkowzroczności trendów.

Book of Possibilities

Coroczna publikacja autorstwa Zuzanny Skalskiej, wydana przez Greenhat Innovation we współpracy z Autopay by Blue Media. Książka stanowi syntezę i analizę sygnałów zmian zaczerpniętych z wielu branż. Promuje otwartość na rozwiązania, które mogą dać przestrzeń dla powstawania innowacji.

Inspirational Study Tours – 2 dni w Eindhoven, Mediolanie lub Londynie

Inspiracyjna podróż, service safari, dedykowana liderom średnich i dużych firm, podczas których Zuzanna Skalska pomaga osobiście doświadczyć sygnałów zmian w najbardziej postępowych i nowoczesnych miejscach Europy. Dedykowane podróże pozwalają nie tylko doświadczyć zmian, ale też umożliwiają zbudowanie sieci kontaktów.

Dotychczas odwiedziliśmy:

EINDHOVEN (DUTCH DESIGN WEEK) LONDYN MEDIOLAN

Masz pytania?

Skontaktuj się z Joanną, szefową naszego New Business

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami: