Zwroty i wymiany


Zwroty

Klient może zwrócić zakupiony towar do 14 dni od momentu realizacji dostawy. W tym celu powinien odesłać formularz zwrotu na adres: sklep@greenhat.pl oraz odesłać zakupiony produkty na adres: Greenhat Sp. z o.o. ul. Nowowiejskiego 25/4, 61-732 Poznań (koszt przesyłki po stronie Klienta).

Aby zwrot był skuteczny, informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży musi dotrzeć do sklepu do 14 dni od momentu realizacji pierwotnego zamówienia, a fizyczne dostarczenie produktu do 14 dni od zgłoszenia zwrotu Sprzedawcy. Po otrzymaniu produktu Sprzedawca weryfikuje jego stan i zatwierdzi zwrot kosztów zakupu produktu oraz jego dostawy o czym poinformuje Klienta w osobnej wiadomości. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu, jeżeli zwracany towar będzie miał oznaki użytkowania.


Wymiany

Klient ma również prawo do wymiany zakupionego towaru na podobny, w tej samej cenie. Na przesłanie formularza wymiany ma 7 dni od daty otrzymania dostawy. Formularz należy przesłać na adres: sklep@greenhat.pl oraz odesłać zakupiony produkty na adres: Greenhat Sp. z o.o. ul. Nowowiejskiego 25/4, 61-732 Poznań. Towar musi dotrzeć do Sprzedawcy do 7 dni od momentu zgłoszenia potrzeby wymiany.

Sprzedawca rozpatruje możliwość dokonania wymiany: na podstawie stanu zwracanego produktu (nie może być zniszczony) oraz dostępności produktów na wymianę i przekazuje swoją decyzję klientowi w osobnej wiadomości. Zarówno w przypadku zgody lub jej braku, towar zostanie odesłany Klientowi na koszt Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości dokonania wymiany, Sprzedawca ustali bezpośrednio z Klientem możliwość zwrotu towaru (pod warunkiem, że nie minął 14-dniowy termin przewidziany na zwrot).

Zwrotu przebiegnie w takiej sytuacji w zgodzie z procedurą przewidzianą dla zwrotów opisaną powyżej.

Gotowe formularze: “Formularz Zwrotu” oraz “Formularz Wymiany”.

Masz pytania?

Skontaktuj się z Joanną, szefową naszego New Business

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami: