FutureS Thinking

Nic nie jest tak pewne, jak zmiana.

FutureS Thinking jest metodą na pracę z przyszłością, która przygotowuje zespoły i organizacje na możliwe scenariusze i minimalizuje ryzyko.

Projektowanie z perspektywy przyszłości polega na poszerzeniu horyzontu myślenia przez proaktywne poszukiwanie możliwych rozwiązań rozwojowych na dzisiaj. FutureS Thinking jest sprawdzonym sposobem na zaprojektowanie przyszłości, pozwalającym na skuteczne transformowanie możliwości na realne rezultaty. Integracja sygnałów zmian z dobrym wyczuciem potencjału organizacji i świadomością potrzeb klienta, połączona ze zdolnością do upraszczania rzeczywistości oraz ograniczania jej złożoności, daje bazę do budowy scenariuszy przyszłości.

FutureS Thinking jest autorskim podejściem, które rozwinęliśmy w toku 12 lat doświadczeń ze świadczeniem usług konsultingowych. Przygoda z FutureS Thinking rozpoczęła się z połączenia podejścia Service Design stosowanego przez Greenhat Innovation z metodą do pracy z trendami 3rdHorizon, wypracowywaną przez Zuzannę Skalską. Projektowanie innowacji przy wykorzystaniu FutureS Thinking, oparte o prostą zasadę legendarnego hokeisty Wayna Gretzkiego „trzeba być tam, gdzie krążek będzie, a nie tam, gdzie teraz jest” zaczęła przynosić doskonałe rezultaty.

Dzisiaj we wszystkich usługach konsultingowych korzystamy z podejścia i narzędzi FutureS Thinking, uzupełniających klasyczne metody myślenia projektowego.Łączymy wiedzę i doświadczenie z obszaru biznesu, procesu tworzenia innowacji z myśleniem od strony przyszłości. Wypracowujemy odważną wizję i projektujemy zmianę przeprowadzając naszych partnerów przez proces jej wdrożenia.

Nie ma jednej przyszłości

Sygnały zmian to wskazówki informujące nas o tym, jak może wyglądać przyszłość. Są one odpowiedzią na podstawowe potrzeby i pragnienia ludzi, które przybierają nowe formy. 

Istnieje wiele sygnałów zmian, z których duża część jest ze sobą sprzeczna. Łatwo się zachwycić na chwilę myślą, trudniej jest w niej wytrwać. FutureS Thinking pomaga przepracować przyszłości, budując różne ich interpretacje i rozszerzając dzisiejszy sposób myślenia. Liczba mnoga jest tu kluczowa, gdyż nie ma jednej przyszłości, ale jest ich wiele. W ich diagnozowaniu pomaga metoda scenariuszowa, która w sposób narracyjny tworzy historie wokół różnych przyszłości.

Tworzenie kilku przyszłości pozwala „rozciągnąć” najbardziej oczywistą przyszłość prawdopodobną na szereg nowych możliwości. Istotne staje się ich nazwanie, gdyż istnieje jedynie to, co uda nam się nazwać. Wypracowana metodologia pozwala nie tylko nazwać przyszłość, ale i wybrać pożądaną i zaplanować plan jej wdrażania i realizacji.

FutureS Thinking to działanie wspólne

Projektując najlepsze rozwiązania, bazujemy nie tylko na zgromadzonych przez nas sygnałach zmian czy analizach
możliwości, ale przede wszystkim na wiedzy Twojej organizacji i naszym doświadczeniu w prowadzeniu podobnych projektów.

Podczas sesji warsztatowych wspólnie z Twoim zespołem dochodzimy do tego, jak mogą wyglądać przyszłości Twojej organizacji, na jaką z rozważanych przyszłości powinieneś postawić oraz jak je urzeczywistnić.

Poprowadzimy Cię przez cały proces, systematycznie rozszerzając i dookreślając myślenie organizacji.

FutureS Thinking a Design Thinking / Service Design / Lean & Agile

Wiele osób ma wątpliwości czy to nie jest kolejny buzz word. W naszej pracy stosujemy zwinne metody działania projektowego. Design Thinking jako metoda twórczego rozwiązywania problemów, pozwala nam na tworzenie innowacyjnych produktów lub usług bazując na zrozumieniu potrzeb użytkowników. Service Design wspiera tworzenie innowacji w obszarze usług oraz Customer Experience. Podejście Lean & Agile pozwala pracować tak, by zwinnie i szybko dochodzić do oczekiwanych rezultatów.

FutureS Thinking pomaga wyjść poza ramy dzisiejszych potrzeb i skoncentrować się na tych, które dzisiaj są jeszcze nienazwane, a które jesteśmy w stanie odkryć na bazie systematycznej pracy nad przyszłością. W ten sposób FutureS Thinking staje się stałym elementem innych procesów.

Z drugiej strony to właśnie FutureS Thinking pozwala opracować odważną wizję przyszłości, której często brakuje w codziennej pracy i poukładać działanie organizacji w spójną logiczną całość wokół wizji.

Czym jest FutureS Thinking?

Badania pokazują, że najbardziej innowacyjne organizacje to takie, które mają jasno zdefiniowany kierunek działania.

FutureS Thinking jest zderzeniem z transdyscyplinarnym wykorzystaniem źródeł na potrzeby budowania strategicznych scenariuszy rozwoju firmy, zmiany kultury firm, potrzeb M&A, budowania nowych modeli biznesowych czy poprawy zarządzania. Pozwala na odważne spojrzenie do przodu i wspólne wypracowanie nieoczywistej wizji rozwoju, która zapewni przewagę konkurencyjną na lata.

FutureS Thinking to także metoda pozwalająca nie tylko na wypracowanie zmiany, ale także na opracowanie narzędzi jej wdrożenia.

Ciągła praca z przyszłością uczy wyłapywać, analizować ​
i szybko reagować na sygnały zmian wokół nas. ​Jest to jedna z podstawowych umiejętności, w które muszą zaopatrzyć się firmy, by utrzymać się i rozwijać w niepewnych czasach VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity). ​

Przyszłość już się wydarzyła

Błędem jest myślenie o przyszłości jako lepszym jutrze i ekstrapolacji dzisiaj obowiązujących norm i wartości.  Tworzenie innowacji wymaga rozpoznania sygnałów zmian, które dzisiaj występują w mikroskali w różnych sektorach i które niedługo rozpowszechnią się, tworząc naszą przyszłość. ​

​Warto pamiętać, że przyszłość Twojej branży najczęściej pojawi się poza nią. Klienci porównują Twoją ofertę nie tylko ​z bezpośrednią konkurencją, ale z najlepszym swoim doświadczeniem, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek mieli.​

Organizacje nie zmieniają się poprzez pozostawanie ​
w dzisiejszej logice i adaptując w niej jedynie rozwiązania cyfrowe. Konieczna jest nowa logika działania. Kluczowa staje się umiejętność transformacji firmy w przestrzeń multikanałowej rzeczywistości, w której granice między światem fizycznym i wirtualnym, firmą a klientem, ​nadawcą i odbiorcą zacierają się. ​

LEGACY. How to be a good ancestor?
– Signals of Change 2021/22

 Najnowszy projekt książkowy Zuzanny Skalskiej „Legacy. Are you a good ancestor?” jest efektem wielomiesięcznych poszukiwań sygnałów zmian w wielu różnych branżach na całym świecie – zbiera je, analizuje i syntetyzuje. Oparta na obrazach i wizualizacjach powstała we współpracy jej autorki i redaktor naczelnej Zuzanny Skalskiej (360Inspiration), partnerów wydania Greenhat Innovation, Autopay i Blue Media oraz holenderskiego studia graficznego vanRixtelvanderPut. 

Publikacja zachęca firmy do odkrywania krajobrazu wielu różnych możliwości i ma na celu pomagać jej czytelnikom na całym świecie (klientom i partnerom biznesowym) w budowaniu przyszłości. 

 „Żyjemy w czasach głębokich i coraz szybciej zachodzących zmian, w których umiejętność łączenia i spajania w jedną całość różnych opinii, głosów i perspektyw poszczególnych pokoleń nabiera bezprecedensowego znaczenia, zwłaszcza w firmach, instytucjach i organizacjach. Tegoroczna książka jest swego rodzaju zaproszeniem do tego, aby wychylić się poza swoją własną, osobistą perspektywę i przyjrzeć się konsekwencjom naszych codziennych zbiorowych wyborów. Jakie mechanizmy wprawiamy w ruch? Jakie skutki naszych wyborów zostawimy naszym potomnym, naszym prapraprawnukom?” Zuzanna Skalska

FutureS Thinking Cards – Legacy edition

FutureS Thinking Cards – Legacy edition to narzędzie do pracy ułatwiające projektowanie możliwych przyszłości, które są odpowiedzią na zachodzące i przyszłe zmiany. Są inspiracją zarówno dla biznesu, jak i środowiska designu, a także osób poszukujących kreatywnych metod w codziennej pracy. Pozwalają nakreślić i zaprojektować możliwe przyszłe scenariusze rozwoju dla biznesu, organizacji czy zespołów. Karty są w języku angielskim. Można je kupić TUTAJ (PL) i TUTAJ (international)

Korzyści pracy z FutureS Thinking

Przyszłość nie jest abstrakcją. Ona już istnieje. Na krawędzi. Na horyzoncie. Wyłapywanie sygnałów zmian i rozumienie ich sensu to zadanie, które wymaga doświadczenia. Dzięki bliskiej współpracy z Zuzanną Skalską potrafimy zauważyć nawet najsłabsze sygnały zmiany. Systematycznie je analizujemy, jeżdżąc na targi, festiwale, analizując raporty, śledząc zmiany, obserwując, rozmawiając, słuchając.

Co daje praca z przyszłością?

  • Przekształcenie Sygnałów Zmian w praktyczne rozwiązania biznesowe, umożliwiając budowę strategicznej innowacji. ​
  • Spojrzenie w przyszłość z perspektywy potrzeb klienta i kluczowych zmian na rynku.​
  • Narzędzia do eksplorowania przyszłości, zbierania informacji i projektowania dzisiaj ​z perspektywy jutra.​
  • Sposób myślenia wspierający otwartość, ciekawość i proaktywną postawę.

FutureS Thinking Podcast

Posłuchajcie naszego najnowszego projektu – FutureS Thinking Podcast – który łączy wiedzę z różnych dziedzin, inspirując do odkrywania nowych horyzontów biznesowych. W podcaście rozmawiamy z wybitnymi ekspertami ze świata biznesu, designu, kultury, nauki i sztuki.

Łączymy pozornie różne dziedziny w spójną i inspirującą całość. Nasza platforma jest zasilana wiedzą i doświadczeniem Futures Thinking Group (Greenhat Innovation & 360Inspiration). Kuratorką podcastów jest Zuzanna Skalska, a z gośćmi rozmawia Agata Bisping. Ponieważ nasi goście to społeczność międzynarodowa, nasze rozmowy prowadzone są w języku angielskim i polskim.

Gośćmi 1. sezonu podcastu są:
Zuzanna Skalska – Praktyk Przyszłości, founding partner 360Inspration, cofounder FutureS Thinking. Ściśle współpracuje z prezesami firm i członkami zarządów, doradzając im w kwestii możliwych scenariuszy rozwoju strategicznego, a także z działami badań i rozwoju oraz zespołami kreatywnymi
Sem Devillart – analityczka kultury i strateg, zajmująca się innowacją, kulturą wizualną i digitalową i przekładaniem tych aspektów na modele biznesowe
Leslie Kern – naukowczyni, autorka książek na temat płci i miast
Simon Kaspersen – Communications Director w research i design lab SPACE10 (wspierany przez i dedykowany dla IKEA)
Rafał Kołodziej – CEO Greenhat Innovation, cofounder FutureS Thinking. Współtworzy innowacje, rozwiązując realne problemy biznesowe i społeczne
Jan-Erik Baars – kierownik studiów podyplomowych z zarządzania wzornictwem na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Lucernie. Prowadzi również badania nad aspektami dojrzałości organizacyjnej, przywództwa projektowego i zorientowania na klienta

Have fun working with your futureS!

Masz pytania?

Skontaktuj się z Joanną, szefową naszego New Business

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami: