Łączymy kompetencje, których potrzebujesz.

Działamy w ramach interdyscyplinarnego zespołu ekspertów biznesowych, strategów, analityków trendów, projektantów i badaczy, łącząc różne kompetencje i perspektywy. Współtworzymy rozwiązania angażując zespoły i klientów w ko-kreację rozwiązań.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Rafał Kołodziej

CEO / Chief Innovation Officer

CEO i współinicjator Greenhat Innovation i FutureS Thinking™ Group. Strateg i projektant usług, który stara się pomóc w odpowiedzi na pytania o kierunek działania i sposób budowy wartości dla klienta, wychodząc poza dotychczasowy sposób myślenia w organizacjach. Specjalizuje się w realizacji projektów dla firm w procesie transformacji. Skuteczność biznesowa i osiągnięte wyniki powodują, że klienci wracają do Rafała, zapraszając go do kolejnych projektów. Ciągle udoskonala metody rozwiązywania zapętlonych problemów w biznesie i w edukacji, od kilku lat jako kierownik merytoryczny Studiów podyplomowych Projektowanie Usług na Uniwersytecie SWPS.

Zainteresowania:

Futures Thinking Strategy Business Transformation Public Services Transformation Service Design

Joanna Sosnowska-Cecuła

Chief of New Business / Opportunity Seeker

Partner i Business Development Manager w Greenhat Innovation. Konsultant i strateg biznesowy z praktycznym doświadczeniem z różnych branż. Buduje długofalowe relacje z klientami. Pomaga im w dobrym rozpoznaniu potrzeb użytkowników, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, poszukiwaniu nowych źródeł wzrostu. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych projektach. Wykorzystuje FutureS Thinking™ do budowania przewagi konkurencyjnej firm. Kluczowa w biznesie jest dla niej zasada „win-win” i atmosfera współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i otwartości.

Zainteresowania:

Futures Thinking Business Transformation Public Services Transformation Service Design Product Design

Katarzyna Kończak

Design Lead / Service Designer

Lider procesów strategicznych opartych o metodologię Service Design, Customer Experience, Design Thinking, FutureS Thinking™, UX Design. Doświadczony Service Designer. Skupia się na człowieku i jego doświadczeniach w kontekście biznesowym i technologicznym. Wykłada w School of Form na Uniwersytecie SWPS oraz na studiach podyplomowych Projektowanie Usług.

Zainteresowania:

Service Design Experience Design Human Centered Design

Agnieszka Kaczmarek

Business Transformator / CX Strategist

Strateg z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach. W strategiach biznesowych dla retail korzysta z metodyki FutureS Thinking™, w szczególności uwzględniając zmianę potrzeb klientów z Shopping na Experience i perspektywę ekonomii doświadczeń. Doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jej obszar zainteresowań naukowych i zawodowych to znaczenie wartości dla klienta, zachowania konsumenta i Customer Experience.

Zainteresowania:

Customer Experience Strategy retail Visual merchandising wartość dla klienta

Maria Heś

Experience Designer / Visual Thinker

Z wykształcenia projektantka usług i projektantka graficzna. Zajmuje się projektowaniem doświadczeń w ramach tworzenia produktów tradycyjnych i cyfrowych. Projektuje nowe usługi w procesach obejmujących badania potrzeb użytkowników, budowania konceptów oraz testowania prototypów m. in. z wykorzystaniem metodyki FutureS Thinking™. Wykłada na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS na kierunku Projektowanie Usług.

Zainteresowania:

Service Design Projektowanie innowacji Design Design Thinking Futures Thinking Projektowanie graficzne Customer Experience Visual Thinking

Agnieszka Gliszczyńska

Service Designer / Design Strategist

Projektantka usług i strategii, tworząca rozwiązania oparte na holistycznym podejściu, zrozumieniu potrzeb użytkowników, obserwowaniu trendów oraz przewidywaniu możliwych scenariuszy przyszłości. Pracowała nad projektowaniem strategii komunikacji i rozwoju dla miast, tworzyła koncepcję nowych usług dla sektora publicznego, bankowego i ubezpieczeniowego. Projektowała i zajmowała się facylitacją warsztatów i concept sprintów w Europie i Stanach, a także m.in. podczas konferencji Element Urban Talks oraz Design for Business.

Zainteresowania:

Design w przestrzeni społecznej Scenariusze przyszłości Facylitacja Tworzenie warsztatów Generowanie pomysłów Sektor publiczny Service Design

Jadwiga Krym

Service Designer / Foresight Analyst

Analityk trendów i projektantka o multidyscyplinarnym backgroundzie tworząca rozwiązania oparte o potrzeby użytkowników, myślenie z perspektywy przyszłości i metodykę FutureS Thinking™. Obserwuje i analizuje zmiany, tworzy scenariusze przyszłości i szuka kierunków rozwoju dla biznesu. Członkini zespołu projektowego FutureS Thinking™ Group założonego przez 360Inspiration oraz Greenhat. Ściśle współpracuje z Zuzanną Skalską przy opracowaniu jej autorskich Trend Booków: New Normal, VUCA Times. Regularnie odwiedza kluczowe targi na świecie, monitorując trendy m.in. ISH, Ambiente, Milano Design Week. Ukończyła Communication Design w School of Form oraz  podyplomowe studia Projektowania Usług na Uniwersytecie SWPS (obecnie tutor na tych studiach). Absolwentka Master Level in Design at HDK in Gothenburg w Szwecji.

Zainteresowania:

Future predictions Hands-on research Experience design Human Centered Approach Interior Design

Paula Fogt

Service Designer / Foresight Analyst

Projektantka usług o szerokim spektrum zainteresowań w zakresie analizy trendów, projektowania i strategii. W projektach skupia się na zrozumieniu potrzeb i motywacji użytkowników oraz na analizie sygnałów zmian, które później zamienia w praktyczne rozwiązania biznesowe. Członkini zespołu projektowego FutureS Thinking™ Group założonego przez 360Inspiration oraz Greenhat. Sciśle współpracuje z Zuzanną Skalską przy opracowaniu jej autorskich Trend Booków: New Normal, VUCA Times. Z wykształcenia projektantka usług i architekt krajobrazu, specjalizująca się w projektowaniu i planowaniu przestrzeni.

Zainteresowania:

Service Design Futures Thinking Experience Design Human Centered Design Communication Design

Sebastian Grabowski

Product Designer / R&D Expert

Posiada doświadczenie w pracy w procesach projektowych w tym m.in. w: pracy w multidyscyplinarnym zespole projektowym, tworzeniu briefu projektowego, analizie trendów i badań konsumenckich, analizie grupy docelowej, zaprojektowaniu i przetestowaniu prototypów, konsultacjach technologicznych z producentami. Prowadzi audyty technologiczne w ramach tworzenia strategii wzorniczych.

Zainteresowania:

Projektowanie innowacji Nowe materiały Projektowanie opakowań Design Design management Design Thinking Futures Thinking Procesy technologiczne Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych

Marta Pyżyńska-Wójtowicz

Communication Specialist / Project Manager

Doświadczenie w PR i marketingu zdobywała przez ponad 10 lat w poznańskich wydawnictwach. Była także project managerką i koordynowała proces powstawania książek od pomysłu aż po wydanie i promocję. Na swoim koncie ma wiele wartościowych pozycji i hitów z list książkowych "must have". W Greenhat odpowiada za komunikację, PR i marketing internetowy. Jest project managerką FutureS Thinking™ Summit 2020.

Zainteresowania:

Communication PR Social media project menagament Service Design Design Futures Thinking

Zuzanna Bukała

3D Product Designer / Graphic Designer

Dizajnem zajmuje się od 10 lat, realizując rozmaite projekty: od grafiki i ilustracji po gry i produkty dla dzieci. Absolwentka Uniwersytetu w Dundee, gdzie studiowała wielowymiarowy kierunek Innovative Product Design. W 2013 roku ukończyła Grafikę na Akademii Sztuki w Szczecinie. W Greenhat zaangażowana jest w procesy projektowania nowych produktów i redesign. W obszarze jej zainteresowań jest łączenie tradycyjnego rzemiosła z nowoczesnym designem.

Zainteresowania:

Design Product Design Graphic Design Art Craft Illustration

Klaudia Niedziałek

Researcher

Studiuje Socjologię (studia II stopnia) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na specjalizacji Innowacje społeczno-kulturowe. W Greenhat zajmuje się badaniami jakościowymi - desk researchem, badaniami etnograficznymi i indywidualnymi wywiadami pogłębionymi. Tworzy scenariusze badań, analizuje potrzeby klientów i definiuje insighty konsumenckie. Interesuje się przestrzenią miast w kontekście społecznym oraz Gender Studies.

Zainteresowania:

Research Desk research IDI Insight

Natalia Urbańska

Service Designer

Z wykształcenia językoznawczyni oraz projektantka usług. Posiada doświadczenie w researchu i pracy w interdyscyplinarnych zespołach zarówno zdalnie, jak i na miejscu, które nabyła w jednej z najbardziej prestiżowych firm konsultingowych na świecie. W projektowaniu najważniejsi są dla niej ludzie, dlatego tak bliskie jest jej podejście zorientowane na potrzeby użytkownika. Najchętniej pracuje w projektach, które sprawiają, że ludziom żyje się lepiej.

Zainteresowania:

Service Design Human Centered Design Visual Design Research arts&crafts

Rafał Kołodziej

CEO / Chief Innovation Officer

Joanna Sosnowska-Cecuła

Chief of New Business / Opportunity Seeker

Katarzyna Kończak

Design Lead / Service Designer

Agnieszka Kaczmarek

Business Transformator / CX Strategist

Maria Heś

Experience Designer / Visual Thinker

Agnieszka Gliszczyńska

Service Designer / Design Strategist

Jadwiga Krym

Service Designer / Foresight Analyst

Paula Fogt

Service Designer / Foresight Analyst

Sebastian Grabowski

Product Designer / R&D Expert

Marta Pyżyńska-Wójtowicz

Communication Specialist / Project Manager

Zuzanna Bukała

3D Product Designer / Graphic Designer

Klaudia Niedziałek

Researcher

Natalia Urbańska

Service Designer

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Aplikuj na stanowisko! Czekamy na Twoje CV.

Możesz załączyć plik w formacie pdf, txt, doc, docx. Limit pliku: 2mb

Łączymy kompetencje, których potrzebujesz.

Działamy w ramach interdyscyplinarnego zespołu ekspertów biznesowych, strategów, analityków trendów, projektantów i badaczy, łącząc różne kompetencje i perspektywy. Współtworzymy rozwiązania angażując zespoły i klientów w ko-kreację rozwiązań.

Rafał Kołodziej

CEO / Chief Innovation Officer

Joanna Sosnowska-Cecuła

Chief of New Business / Opportunity Seeker

Katarzyna Kończak

Design Lead / Service Designer

Agnieszka Kaczmarek

Business Transformator / CX Strategist

Maria Heś

Experience Designer / Visual Thinker

Agnieszka Gliszczyńska

Service Designer / Design Strategist

Jadwiga Krym

Service Designer / Foresight Analyst

Paula Fogt

Service Designer / Foresight Analyst

Sebastian Grabowski

Product Designer / R&D Expert

Marta Pyżyńska-Wójtowicz

Communication Specialist / Project Manager

Zuzanna Bukała

3D Product Designer / Graphic Designer

Klaudia Niedziałek

Researcher

Natalia Urbańska

Service Designer

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Aplikuj na stanowisko! Czekamy na Twoje CV.

Możesz załączyć plik w formacie pdf, txt, doc, docx. Limit pliku: 2mb

Rafał Kołodziej

CEO / Chief Innovation Officer

CEO i współinicjator Greenhat Innovation i FutureS Thinking™ Group. Strateg i projektant usług, który stara się pomóc w odpowiedzi na pytania o kierunek działania i sposób budowy wartości dla klienta, wychodząc poza dotychczasowy sposób myślenia w organizacjach. Specjalizuje się w realizacji projektów dla firm w procesie transformacji. Skuteczność biznesowa i osiągnięte wyniki powodują, że klienci wracają do Rafała, zapraszając go do kolejnych projektów. Ciągle udoskonala metody rozwiązywania zapętlonych problemów w biznesie i w edukacji, od kilku lat jako kierownik merytoryczny Studiów podyplomowych Projektowanie Usług na Uniwersytecie SWPS.

Zainteresowania:

Futures Thinking Strategy Business Transformation Public Services Transformation Service Design

Joanna Sosnowska-Cecuła

Chief of New Business / Opportunity Seeker

Partner i Business Development Manager w Greenhat Innovation. Konsultant i strateg biznesowy z praktycznym doświadczeniem z różnych branż. Buduje długofalowe relacje z klientami. Pomaga im w dobrym rozpoznaniu potrzeb użytkowników, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, poszukiwaniu nowych źródeł wzrostu. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych projektach. Wykorzystuje FutureS Thinking™ do budowania przewagi konkurencyjnej firm. Kluczowa w biznesie jest dla niej zasada „win-win” i atmosfera współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i otwartości.

Zainteresowania:

Futures Thinking Business Transformation Public Services Transformation Service Design Product Design

Katarzyna Kończak

Design Lead / Service Designer

Lider procesów strategicznych opartych o metodologię Service Design, Customer Experience, Design Thinking, FutureS Thinking™, UX Design. Doświadczony Service Designer. Skupia się na człowieku i jego doświadczeniach w kontekście biznesowym i technologicznym. Wykłada w School of Form na Uniwersytecie SWPS oraz na studiach podyplomowych Projektowanie Usług.

Zainteresowania:

Service Design Experience Design Human Centered Design

Agnieszka Kaczmarek

Business Transformator / CX Strategist

Strateg z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach. W strategiach biznesowych dla retail korzysta z metodyki FutureS Thinking™, w szczególności uwzględniając zmianę potrzeb klientów z Shopping na Experience i perspektywę ekonomii doświadczeń. Doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jej obszar zainteresowań naukowych i zawodowych to znaczenie wartości dla klienta, zachowania konsumenta i Customer Experience.

Zainteresowania:

Customer Experience Strategy retail Visual merchandising wartość dla klienta

Maria Heś

Experience Designer / Visual Thinker

Z wykształcenia projektantka usług i projektantka graficzna. Zajmuje się projektowaniem doświadczeń w ramach tworzenia produktów tradycyjnych i cyfrowych. Projektuje nowe usługi w procesach obejmujących badania potrzeb użytkowników, budowania konceptów oraz testowania prototypów m. in. z wykorzystaniem metodyki FutureS Thinking™. Wykłada na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS na kierunku Projektowanie Usług.

Zainteresowania:

Service Design Projektowanie innowacji Design Design Thinking Futures Thinking Projektowanie graficzne Customer Experience Visual Thinking

Agnieszka Gliszczyńska

Service Designer / Design Strategist

Projektantka usług i strategii, tworząca rozwiązania oparte na holistycznym podejściu, zrozumieniu potrzeb użytkowników, obserwowaniu trendów oraz przewidywaniu możliwych scenariuszy przyszłości. Pracowała nad projektowaniem strategii komunikacji i rozwoju dla miast, tworzyła koncepcję nowych usług dla sektora publicznego, bankowego i ubezpieczeniowego. Projektowała i zajmowała się facylitacją warsztatów i concept sprintów w Europie i Stanach, a także m.in. podczas konferencji Element Urban Talks oraz Design for Business.

Zainteresowania:

Design w przestrzeni społecznej Scenariusze przyszłości Facylitacja Tworzenie warsztatów Generowanie pomysłów Sektor publiczny Service Design

Jadwiga Krym

Service Designer / Foresight Analyst

Analityk trendów i projektantka o multidyscyplinarnym backgroundzie tworząca rozwiązania oparte o potrzeby użytkowników, myślenie z perspektywy przyszłości i metodykę FutureS Thinking™. Obserwuje i analizuje zmiany, tworzy scenariusze przyszłości i szuka kierunków rozwoju dla biznesu. Członkini zespołu projektowego FutureS Thinking™ Group założonego przez 360Inspiration oraz Greenhat. Ściśle współpracuje z Zuzanną Skalską przy opracowaniu jej autorskich Trend Booków: New Normal, VUCA Times. Regularnie odwiedza kluczowe targi na świecie, monitorując trendy m.in. ISH, Ambiente, Milano Design Week. Ukończyła Communication Design w School of Form oraz  podyplomowe studia Projektowania Usług na Uniwersytecie SWPS (obecnie tutor na tych studiach). Absolwentka Master Level in Design at HDK in Gothenburg w Szwecji.

Zainteresowania:

Future predictions Hands-on research Experience design Human Centered Approach Interior Design

Paula Fogt

Service Designer / Foresight Analyst

Projektantka usług o szerokim spektrum zainteresowań w zakresie analizy trendów, projektowania i strategii. W projektach skupia się na zrozumieniu potrzeb i motywacji użytkowników oraz na analizie sygnałów zmian, które później zamienia w praktyczne rozwiązania biznesowe. Członkini zespołu projektowego FutureS Thinking™ Group założonego przez 360Inspiration oraz Greenhat. Sciśle współpracuje z Zuzanną Skalską przy opracowaniu jej autorskich Trend Booków: New Normal, VUCA Times. Z wykształcenia projektantka usług i architekt krajobrazu, specjalizująca się w projektowaniu i planowaniu przestrzeni.

Zainteresowania:

Service Design Futures Thinking Experience Design Human Centered Design Communication Design

Sebastian Grabowski

Product Designer / R&D Expert

Posiada doświadczenie w pracy w procesach projektowych w tym m.in. w: pracy w multidyscyplinarnym zespole projektowym, tworzeniu briefu projektowego, analizie trendów i badań konsumenckich, analizie grupy docelowej, zaprojektowaniu i przetestowaniu prototypów, konsultacjach technologicznych z producentami. Prowadzi audyty technologiczne w ramach tworzenia strategii wzorniczych.

Zainteresowania:

Projektowanie innowacji Nowe materiały Projektowanie opakowań Design Design management Design Thinking Futures Thinking Procesy technologiczne Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych

Marta Pyżyńska-Wójtowicz

Communication Specialist / Project Manager

Doświadczenie w PR i marketingu zdobywała przez ponad 10 lat w poznańskich wydawnictwach. Była także project managerką i koordynowała proces powstawania książek od pomysłu aż po wydanie i promocję. Na swoim koncie ma wiele wartościowych pozycji i hitów z list książkowych "must have". W Greenhat odpowiada za komunikację, PR i marketing internetowy. Jest project managerką FutureS Thinking™ Summit 2020.

Zainteresowania:

Communication PR Social media project menagament Service Design Design Futures Thinking

Zuzanna Bukała

3D Product Designer / Graphic Designer

Dizajnem zajmuje się od 10 lat, realizując rozmaite projekty: od grafiki i ilustracji po gry i produkty dla dzieci. Absolwentka Uniwersytetu w Dundee, gdzie studiowała wielowymiarowy kierunek Innovative Product Design. W 2013 roku ukończyła Grafikę na Akademii Sztuki w Szczecinie. W Greenhat zaangażowana jest w procesy projektowania nowych produktów i redesign. W obszarze jej zainteresowań jest łączenie tradycyjnego rzemiosła z nowoczesnym designem.

Zainteresowania:

Design Product Design Graphic Design Art Craft Illustration

Klaudia Niedziałek

Researcher

Studiuje Socjologię (studia II stopnia) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na specjalizacji Innowacje społeczno-kulturowe. W Greenhat zajmuje się badaniami jakościowymi - desk researchem, badaniami etnograficznymi i indywidualnymi wywiadami pogłębionymi. Tworzy scenariusze badań, analizuje potrzeby klientów i definiuje insighty konsumenckie. Interesuje się przestrzenią miast w kontekście społecznym oraz Gender Studies.

Zainteresowania:

Research Desk research IDI Insight

Natalia Urbańska

Service Designer

Z wykształcenia językoznawczyni oraz projektantka usług. Posiada doświadczenie w researchu i pracy w interdyscyplinarnych zespołach zarówno zdalnie, jak i na miejscu, które nabyła w jednej z najbardziej prestiżowych firm konsultingowych na świecie. W projektowaniu najważniejsi są dla niej ludzie, dlatego tak bliskie jest jej podejście zorientowane na potrzeby użytkownika. Najchętniej pracuje w projektach, które sprawiają, że ludziom żyje się lepiej.

Zainteresowania:

Service Design Human Centered Design Visual Design Research arts&crafts

Aktualne oferty pracy

Badacz Senior

Zakres obowiązków:

  • samodzielne projektowanie i prowadzenie projektów badawczych (badanie
    potrzeb użytkowników, badanie satysfakcji z usług),
  • tworzenie scenariuszy i narzędzi badawczych,
  • prowadzenie wywiadów pogłębionych, warsztatów, badań z użytkownikami,
  • przygotowywanie i prezentacja raportów z wnioskami,
  • koordynowanie prac związanych z realizacją projektów badawczych wewnątrz firmy.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (socjologia, psychologia, antropologia),
  • co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy jako badacz jakościowy (w tym badania etnograficzne),
  • umiejętność prowadzenia badań desk research, korzystania z różnych źródeł danych

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Aplikuj na stanowisko! Czekamy na Twoje CV.

Możesz załączyć plik w formacie pdf, txt, doc, docx. Limit pliku: 2mb