Myśleć i działać jak projektant

Fascynujący jest ten Wasz sposób działania, w którym ciągle na zmianę rozgęszczacie i zagęszczacie nasze myślenia – powiedziała klientka, która przeszła z nami pełen proces projektowania innowacji. Doświadczyła ona zespołowego myślenia w kolejnych iteracjach projektowych, w których krok po kroku dochodziliśmy do wdrożenia tego, czego na starcie projektu nikt nie podejrzewał.

Proces projektowy rzeczywiście przynosi dobre efekty. Jednak naiwnością jest wiara w to, że wystarczy sam proces, a reszta po prostu się wydarzy. Trzeba czegoś więcej. Czego?

Poniżej prezentujemy parę niezbędnych czynników do tego, by sam proces i wdrożenie przebiegło pomyślnie.


Interdyscyplinarny i zaangażowany zespół

Innowację tworzą ludzie i to oni są kluczem. Warunkiem koniecznym jest zbudowanie dobrego zespołu i zadbanie o stałe zaangażowanie w trakcie procesu. Trzeba też pamiętać, że różni ludzie będą różnie odnajdywać się w różnych fazach procesu. Jedni będą woleć chaotyczny początek, a inni będą lepiej czuć się w ustrukturyzowanym finale, który daje poczucie bezpieczeństwa.

Czas i przestrzeń do pracy

Proces projektowy jest wymagający. Trudno pracować projektowo w przestrzeni między innymi projektami. Wygospodarowanie czasu jest kluczem do sukcesu. Podobnie jak i znalezienie wspólnej przestrzeni do pracy, która jest traktowana jako project room.

Wzajemne zaufanie

Dobrze działające zespoły projektowe nie są przypadkową grupą osób, ale wzajemnie wspierającym się i dobrze dobranym teamem, który mierzy się z materią wyzwania, a nie ze sobą nawzajem.

Przyzwolenie na powiedzenie „nie wiem”

Doświadczeni członkowie Zespołów projektowych zostawiają nie tylko swoje ego przed wejściem do projektu, ale też przywiązanie do własnych pomysłów czy też przekonanie o własnej nieomylności.
Zespoły działając w procesie wielokrotnie przechodzą przez weryfikację negatywną pomysłów, które wydają się genialne.

Odważne spojrzenie w przyszłość

Jednym z kluczowych elementów procesu projektowania innowacji jest koncentracja na systematycznym spojrzeniu na zmianę przez pryzmat przyszłości. Orientacja na użytkownika, która jest naturalnie wpisana
w logikę myślenia projektowego musi uwzględniać perspektywę przyszłości.

Przyzwolenie na popełnianie błędów

Działanie w kolejnych iteracjach wymusza konfrontację z rzeczywistością. Kolejne prototypy i ich testy pozwalają udoskonalić projektowaną innowację. Żeby skutecznie zadziałały niezbędne jest zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przyzwolenie na popełnianie błędów.

Systematyczne „rozgęszczanie i zagęszczanie” sposobu myślenia, które wspiera proces projektowy i kolejno narzędzia, zasilone silnym i zmotywowanym Zespołem, tworzy przestrzeń do budowania innowacji, która działa.

Polecane artykuły

Sprintem po innowację. Czy da się stworzyć innowację w 4 dni?