Public Services Transformation

Strategia rozwoju miasta

Wspieramy samorządy w tworzeniu strategii rozwoju miasta w oparciu o partycypacyjny model współtworzenia, łącząc przedstawicieli samorządu, nauki, biznesu, kluczowych instytucji i mieszkańców. Diagnozujemy problemy i wyzwania, przed jakimi stoi miasto, i wspólnie tworzymy scenariusze przyszłości. Wypracowana strategia jest nie tylko dokumentem, ale przede wszystkim praktycznym, wspólnym narzędziem dla kluczowych interesariuszy, wykorzystywanym przy wdrażaniu strategicznych dla miasta projektów.

Taki projekt zrobiliśmy we współpracy z:

KONIN POZNAŃ

Strategia komunikacji miasta

Komunikacja miasta często jest utożsamiana z jego promocją. A przecież promocja zewnętrzna jest tylko jednym z jej aspektów. Współczesne miasta muszą prowadzić dialog z mieszkańcami, zachęcać ich do aktywnego włączania się w życie miasta, integrować imigrantów i walczyć z postępującą deglomeracją na rzecz gmin ościennych. Wszystkie te funkcje muszą być oparte o jasno zdefiniowaną tożsamość miasta. Pomagamy zdefiniować tę tożsamość, ułożyć cele i plany komunikacyjne oraz zaprojektować działania, które pozwalają osiągnąć założone cele.

Taki projekt zrobiliśmy we współpracy z:

BIELSKO-BIAŁA

Projektowanie usług publicznych

Wiele publicznych usług nie działa w sposób zorientowany na użytkownika, ponieważ najczęściej są one projektowane od strony celów organizacji publicznej, a nie od strony użytkownika. Pomagamy instytucjom publicznym zaprojektować usługi biorąc pod uwagę potrzeby i motywację klientów. Identyfikujemy te potrzeby, budujemy ścieżkę doświadczeń użytkowników, zapewniającą spójność doświadczeń w czasie i w różnych punktach styku z instytucją publiczną. Dzięki temu nie tylko zapewniamy lepszą obsługę klienta, ale też poprawiamy efektywność działania usługi, upraszczamy liczbę wykonywanych operacji, eliminujemy liczbę kroków w procesie, dostosowując je do potrzeb klienta, pomagamy w digitalizacji usług.

Prowadzenie konsultacji społecznych

Nowoczesne konsultacje społeczne to nie wystawienie gotowego dokumentu na krytykę, ale budowa procesów kokreatywnych, pozwalających na twórcze podejście do wypracowania wartości wspólnie z kluczowymi interesariuszami. Organizujemy takie procesy kokreatywne, które pozwalają nazwać problemy oraz rozwiązać je wspólnie z najważniejszymi aktorami. Umożliwiają one zbudowanie rozwiązań akceptowanych przez różne grupy interesu, zapewniając jednocześnie dystrybucję wiedzy.

Masz pytania?

Skontaktuj się z Joanną, szefową naszego New Business

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami: