Service Design

Projektowanie doświadczeń i usług opiera się na zrozumieniu ciągle zmieniających się oczekiwań użytkowników i odpowiedzi na pytania, co motywuje człowieka i dlaczego robi to, co robi. Wnioski wynikające ze zrealizowanej przez nas ponad setki procesów projektowych są jasne. Niezbędne jest stworzenie nowego paradygmatu, który pozwoli zaprojektować nowe rozwiązania – z jednej strony z perspektywy użytkownika, skrojone pod jego potrzeby, a z drugiej zapewniające zyski po stronie organizacji. Paradygmat taki pozwala przekroczyć granicę tradycyjnego myślenia organizacji, zweryfikować jego kierunek i dać organizacji przestrzeń na wprowadzenie nowych rozwiązań. Pozwala także tworzyć wielokanałowe ekosystemy usług oparte o prawdziwą relację pomiędzy klientami i kluczowymi interesariuszami dla zapewnienia autentycznego i pożądanego doświadczenia.”

Rafał Kołodziej, CEO Greenhat Innovation, co-funder FutureS Thinking™ Group, twórca i kierownik studiów podyplomowych „Projektowanie usług” na Uniwersytecie SWPS
Zwinny proces projektowania usług

Celem procesu jest znalezienie innowacyjnych rozwiązań do złożonego wyzwania projektowego, który stawia przed naszym zespołem organizacja.  Realizujemy go przez ok. 4 tygodnie w interdyscyplinarnym zespole projektowym.  Wykorzystujemy iteracyjny sposób pracy, który pozwala na ciągłe doskonalenie wypracowanych rozwiązań jeszcze przed ich wdrożeniem. Zwinny proces projektowania usług prowadzimy warsztatowo w ścisłej współpracy z organizacją według metody: (1) eksploracja wyzwania (przez ekspertów z Greenhat) – (2) warsztat projektowy z pracownikami organizacji – (3) research trendów – (4) kreowanie rozwiązań – (5) prototypowanie rozwiązań – (6) testowanie prototypu – (7) projektowanie ścieżki klienta. Tworzymy jak najlepsze doświadczenia dla klienta, których docelowym efektem ma być jego satysfakcja w każdym momencie korzystania z usługi lub produktu. Zwinny proces projektowania usług może stać się silnym bodźcem dla organizacji we wdrażaniu szybkiej zmiany.

Prototypowanie i testowanie usług

Tworzenie prototypów to jeden z najważniejszych elementów każdej pracy projektowej. Prototypy, czyli przybliżone modele zaprojektowanych rozwiązań, mogą różnić się stopniem skomplikowania, ale ich wspólną cechą jest umożliwienie przetestowania nowej usługi w warunkach niskiego ryzyka. Celem prototypowania i testowania jest więc szybkie zbudowanie eksperymentalnej formy usługi czy produktu, zebranie informacji zwrotnej jeszcze przed wdrożeniem rozwiązania i sprawdzenie, czy usługa odpowiada na potrzeby użytkowników, wnosząc unikalną wartość.

Service Jam (2 dni)

Service Jam to intensywna dwudniowa praca warsztatowa pozwalająca na zaprezentowanie całego procesu projektowania usług i przybliżenie tej metodyki pracy uczestnikom warsztatu – pracownikom danej organizacji.  Jest ciekawą i przystępną formą, dającą możliwość zaangażowania większej liczby osób z organizacji. Service Jam ma charakter bardziej edukacyjny niż wdrożeniowy. Jest zaprojektowany tak, by wprowadzić konkretny sposób myślenia. To swoisty on-boarding zespołu, przygotowujący do pracy w metodyce projektowej. Service Jam uwspólnia na poziomie organizacji rozumienie szeregu pojęć związanych z tworzeniem innowacji w pracy projektowej.

Taki projekt zrobiliśmy we współpracy z:

UNIQA CREASCOPE ALLIANZ IKEA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ARKA AUTOPAY BY BLUE MEDIA

Powiązane artykuły:

Myśleć i działać jak projektant

Design Sprint  (4 dni)

Design Sprint to czterodniowa intensywna praca warsztatowa w zespole 8-10 osób z danej organizacji. Jej celem jest wypracowanie możliwego do wdrożenia rozwiązania w obszarze innowacji. Moderatorzy procesu – eksperci z Greenhat – są nie tylko przewodnikami w procesie projektowym, ale także współtwórcami rozwiązania. Aby proces był bardziej skuteczny, istotne jest zasilenie go badaniami (wywiady/research trendów), definicją Design, szybkim generowaniem rozwiązań, budową prototypu (online/offline) i przetestowaniem go z użytkownikami. Design Sprint pozwala wykorzystać istniejące już zasoby: ludzi, czas i budżet. Rozwiązania projektowane przez nas zostały wdrożone.

Audyt użyteczności usług

Audyt użyteczności pozwala dokonać oceny potencjału danej usługi. Pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania: na czym polega unikatowość nowej usługi?  Dla kogo jest ona przeznaczona? Kto jest naszym klientem? Na jakie potrzeby odpowiada? Dlaczego użytkownik ma z niej skorzystać? Jaką wartość mu oferuje? Jak chcemy dotrzeć do niego z informacją o usłudze? Jaki i gdzie jest rynek zbytu dla tej usługi? Elementem audytu są rekomendacje do dalszych działań w ramach rozwoju usługi.

Taki projekt zrobiliśmy we współpracy z:

AUTOPAY BY BLUE MEDIA PZU UNIQA

Powiązane artykuły:

Myśleć i działać jak projektant

Badanie potrzeb klientów

Myślenie projektowe zaczyna się od empatii. Dlatego tak ważne w projektowaniu usług jest badanie potrzeb klientów, zrozumienie i zaangażowanie w proces badawczy różnych grup użytkowników i interesariuszy. Poznając ich oczekiwania, motywacje, doświadczenia, zyskujemy głębsze zrozumienie ich potrzeb i motywacji. Projektując nowe usługi, wykorzystujemy różne techniki badań jakościowych, m.in. pogłębione wywiady indywidualne lub etnografię. Pozwalają one spojrzeć na nową usługę oczyma klienta, który przestaje być „statystycznym przedstawicielem segmentu”, a staje się prawdziwym człowiekiem, z realnymi potrzebami i emocjami.


Masz pytania?

Skontaktuj się z Joanną, szefową naszego New Business

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami: