Łączymy kompetencje, których potrzebujesz.

Działamy w ramach interdyscyplinarnego zespołu ekspertów biznesowych, strategów, analityków trendów, projektantów i badaczy, łącząc różne kompetencje i perspektywy. Współtworzymy rozwiązania angażując zespoły i klientów w ko-kreację rozwiązań.

Katarzyna Kończak

Process Lead / Service Designer

Lider procesów strategicznych opartych o metodologię Service Design, Customer Experience, Design Thinking, Futures Thinking, UX Design. Doświadczony Service Designer.Skupia się na człowieku i jego doświadczeniach w kontekście biznesowym i technologicznym. Wykłada w School of Form na Uniwersytecie SWPS oraz na studiach podyplomowych Projektowanie Usług.

Zainteresowania:

Service Design  Experience Design Human Centered Design

Joanna Sosnowska-Cecuła

Chief of New Business / Opportunity Seeker

Partner i Business Development Manager w Greenhat. Konsultant i strateg biznesowy z praktycznym doświadczeniem z różnych branż. Buduje długofalowe relacje z klientami.  Pomaga im w dobrym rozpoznaniu potrzeb użytkowników, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, poszukiwaniu nowych źródeł wzrostu. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych projektach. Wykorzystuje Futures Thinking do budowania przewagi konkurencyjnej firm. Kluczowa w biznesie jest dla niej zasada „win-win” i atmosfera współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i otwartości.

Rafał Kołodziej

CEO / Chief Innovation Officer

CEO i współ-inicjator Greenhat i Futures Thinking Group. Strateg i projektant usług, który stara się pomóc w odpowiedzi na pytania o kierunek działania i sposób budowy wartości dla klienta wychodząc dotychczasowy sposób myślenia w organizacjach. Specjalizuje się w realizacji projektów dla firm w procesie transformacji. Skuteczność biznesowa i osiągnięte wyniki powodują, że klienci wracają do Rafała zapraszając go do kolejnych projektów. Ciągle udoskonala metody rozwiązywania zapętlonych problemów w biznesie i w edukacji, od kilku lat jako kierownik merytoryczny Studiów podyplomowych Projektowanie Usług na Uniwersytecie SWPS. Charyzmatyczny lider-wizjoner zespołu.

Agnieszka Kaczmarek

Business Transformator / CX Strategist

Strateg w wieloletnim doświadczeniem zdobytym zarówno od strony agencji reklamowej, jak i klienta. Kreuje wraz z klientami i przeprowadza ich przez procesy zmian strategicznych. Autorka programu studiów Visual Merchandising (kreowanie przestrzeni handlowej) na Uniwersytecie SWPS.

Zainteresowania:

Customer Experience / Strategy

Maria Heś

Experience Designer / Visual Thinker

Z wykształcenia projektantka usług i projektantka graficzna. Zajmuje się projektowaniem doświadczeń w ramach tworzenia produktów tradycyjnych i cyfrowych. Projektuje nowe usługi w procesach obejmujących badania potrzeb użytkowników, budowania konceptów oraz testowania prototypów m. in. z wykorzystaniem metodologii futures thinking.

Zainteresowania:

Projektowanie usług Projektowanie innowacji Design Design Thinking Futures Thinking Projektowanie graficzne Projektowanie doświadczeń Customer Experience Visual Thinking

Agnieszka Gliszczyńska

Service Designer / Design Strategist / Workshop Facilitator

Projektantka usług i strategii, tworząca rozwiązania oparte na holistycznym podejściu, zrozumieniu potrzeb użytkowników, obserwowaniu trendów oraz przewidywaniu możliwych scenariuszy przyszłości. Pracowała nad projektowaniem strategii komunikacji i rozwoju dla miast, tworzyła koncepcję nowych usług dla sektora publicznego, bankowego i ubezpieczeniowego. Projektowała i zajmowała się facylitacją warsztatów i concept sprintów w Europie i Stanach, a także m.in. podczas konferencji Element Urban Talks oraz Design for Business.

Zainteresowania:

Design w przestrzeni społecznej Scenariusze przyszłości Facylitacja Tworzenie warsztatów Generowanie pomysłów Sektor publiczny Projektowanie usług

Jadwiga Krym

Service Designer / Foresight Analyst

Projektantka o multidyscyplinarnym backgroundzie tworząca rozwiązania oparte o potrzeby użytkowników, myślenie z perspektywy przyszłości i metodologię Futures Thinking. Obserwuje i analizuje zmiany, tworzy scenariusze przyszłości i szuka kierunków rozwoju dla biznesu.

Członkini zespołu projektowego Zuzanny Skalskiej w procesie tworzenia trendbooków New Normal 2019/20 oraz Vuca Times 2020/21. Posiada doświadczenie w projektach w obszarze Communication Design m.in. dla Teatru Polskiego, TPN, Gerlach, Outhorn, Ströer. Zaangażowana w procesy projektowania nowych produktów i usług m.in. dla IKEA, ERGO Hestia, Happy Color, Pepco, Real Line.

Ukończyła Communication Design w School of Form oraz Service Design na Uniwersytecie SWPS. Absolwentka Master Level in Design at HDK in Gothenburg w Szwecji. Moderator Design Thinking. Tutor na studiach podyplomowych Service Design.

Zainteresowania:

Future predictions Hands-on research Experience design Human Centered Approach Interior Design

Paula Fogt

Service Designer / Foresight Analyst

Projektantka usług o szerokim spektrum zainteresowań w zakresie analizy trendów, projektowania i strategii. W projektach skupia się na zrozumieniu potrzeb i motywacji użytkowników oraz na analizie sygnałów zmian, które później zamienia w praktyczne rozwiązania biznesowe. Z wykształcenia projektantka usług i architekt krajobrazu, specjalizująca się w projektowaniu i planowaniu przestrzeni.

Zainteresowania:

Service Design Futures Thinking Experience Design Human Centered Design Communication Design

Sebastian Grabowski

Product Designer / R&D Expert

Posiada doświadczenie w pracy w procesach projektowych prowadzonych w metodologii design management w tym m.in. w pracy multidyscyplinarnym zespole projektowym, tworzeniu briefu projektowego, analizie trendów i badań konsumenckich, analizie grupy docelowej, zaprojektowaniu i przetestowaniu prototypów, konsultacjach technologicznych z producentami. Prowadzi audyty technologiczne w ramach tworzenia strategii wzorniczych.

Zainteresowania:

Projektowanie innowacji Nowe materiały Projektowanie opakowań Design Design management Design Thinking Futures Thinking Procesy technologiczne Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych

Katarzyna Kończak

Process Lead / Service Designer

Joanna Sosnowska-Cecuła

Chief of New Business / Opportunity Seeker

Rafał Kołodziej

CEO / Chief Innovation Officer

Agnieszka Kaczmarek

Business Transformator / CX Strategist

Maria Heś

Experience Designer / Visual Thinker

Agnieszka Gliszczyńska

Service Designer / Design Strategist / Workshop Facilitator

Jadwiga Krym

Service Designer / Foresight Analyst

Paula Fogt

Service Designer / Foresight Analyst

Sebastian Grabowski

Product Designer / R&D Expert

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Aplikuj na stanowisko! Czekamy na Twoje CV.

Dopuszczalny format: PDF, DOC, DOCX, ODT

Łączymy kompetencje, których potrzebujesz.

Działamy w ramach interdyscyplinarnego zespołu ekspertów biznesowych, strategów, analityków trendów, projektantów i badaczy, łącząc różne kompetencje i perspektywy. Współtworzymy rozwiązania angażując zespoły i klientów w ko-kreację rozwiązań.

Katarzyna Kończak

Process Lead / Service Designer

Joanna Sosnowska-Cecuła

Chief of New Business / Opportunity Seeker

Rafał Kołodziej

CEO / Chief Innovation Officer

Agnieszka Kaczmarek

Business Transformator / CX Strategist

Maria Heś

Experience Designer / Visual Thinker

Agnieszka Gliszczyńska

Service Designer / Design Strategist / Workshop Facilitator

Jadwiga Krym

Service Designer / Foresight Analyst

Paula Fogt

Service Designer / Foresight Analyst

Sebastian Grabowski

Product Designer / R&D Expert

Katarzyna Kończak

Process Lead / Service Designer

Lider procesów strategicznych opartych o metodologię Service Design, Customer Experience, Design Thinking, Futures Thinking, UX Design. Doświadczony Service Designer.Skupia się na człowieku i jego doświadczeniach w kontekście biznesowym i technologicznym. Wykłada w School of Form na Uniwersytecie SWPS oraz na studiach podyplomowych Projektowanie Usług.

Zainteresowania:

Service Design  Experience Design Human Centered Design

Joanna Sosnowska-Cecuła

Chief of New Business / Opportunity Seeker

Partner i Business Development Manager w Greenhat. Konsultant i strateg biznesowy z praktycznym doświadczeniem z różnych branż. Buduje długofalowe relacje z klientami.  Pomaga im w dobrym rozpoznaniu potrzeb użytkowników, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, poszukiwaniu nowych źródeł wzrostu. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych projektach. Wykorzystuje Futures Thinking do budowania przewagi konkurencyjnej firm. Kluczowa w biznesie jest dla niej zasada „win-win” i atmosfera współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i otwartości.

Rafał Kołodziej

CEO / Chief Innovation Officer

CEO i współ-inicjator Greenhat i Futures Thinking Group. Strateg i projektant usług, który stara się pomóc w odpowiedzi na pytania o kierunek działania i sposób budowy wartości dla klienta wychodząc dotychczasowy sposób myślenia w organizacjach. Specjalizuje się w realizacji projektów dla firm w procesie transformacji. Skuteczność biznesowa i osiągnięte wyniki powodują, że klienci wracają do Rafała zapraszając go do kolejnych projektów. Ciągle udoskonala metody rozwiązywania zapętlonych problemów w biznesie i w edukacji, od kilku lat jako kierownik merytoryczny Studiów podyplomowych Projektowanie Usług na Uniwersytecie SWPS. Charyzmatyczny lider-wizjoner zespołu.

Agnieszka Kaczmarek

Business Transformator / CX Strategist

Strateg w wieloletnim doświadczeniem zdobytym zarówno od strony agencji reklamowej, jak i klienta. Kreuje wraz z klientami i przeprowadza ich przez procesy zmian strategicznych. Autorka programu studiów Visual Merchandising (kreowanie przestrzeni handlowej) na Uniwersytecie SWPS.

Zainteresowania:

Customer Experience / Strategy

Maria Heś

Experience Designer / Visual Thinker

Z wykształcenia projektantka usług i projektantka graficzna. Zajmuje się projektowaniem doświadczeń w ramach tworzenia produktów tradycyjnych i cyfrowych. Projektuje nowe usługi w procesach obejmujących badania potrzeb użytkowników, budowania konceptów oraz testowania prototypów m. in. z wykorzystaniem metodologii futures thinking.

Zainteresowania:

Projektowanie usług Projektowanie innowacji Design Design Thinking Futures Thinking Projektowanie graficzne Projektowanie doświadczeń Customer Experience Visual Thinking

Agnieszka Gliszczyńska

Service Designer / Design Strategist / Workshop Facilitator

Projektantka usług i strategii, tworząca rozwiązania oparte na holistycznym podejściu, zrozumieniu potrzeb użytkowników, obserwowaniu trendów oraz przewidywaniu możliwych scenariuszy przyszłości. Pracowała nad projektowaniem strategii komunikacji i rozwoju dla miast, tworzyła koncepcję nowych usług dla sektora publicznego, bankowego i ubezpieczeniowego. Projektowała i zajmowała się facylitacją warsztatów i concept sprintów w Europie i Stanach, a także m.in. podczas konferencji Element Urban Talks oraz Design for Business.

Zainteresowania:

Design w przestrzeni społecznej Scenariusze przyszłości Facylitacja Tworzenie warsztatów Generowanie pomysłów Sektor publiczny Projektowanie usług

Jadwiga Krym

Service Designer / Foresight Analyst

Projektantka o multidyscyplinarnym backgroundzie tworząca rozwiązania oparte o potrzeby użytkowników, myślenie z perspektywy przyszłości i metodologię Futures Thinking. Obserwuje i analizuje zmiany, tworzy scenariusze przyszłości i szuka kierunków rozwoju dla biznesu.

Członkini zespołu projektowego Zuzanny Skalskiej w procesie tworzenia trendbooków New Normal 2019/20 oraz Vuca Times 2020/21. Posiada doświadczenie w projektach w obszarze Communication Design m.in. dla Teatru Polskiego, TPN, Gerlach, Outhorn, Ströer. Zaangażowana w procesy projektowania nowych produktów i usług m.in. dla IKEA, ERGO Hestia, Happy Color, Pepco, Real Line.

Ukończyła Communication Design w School of Form oraz Service Design na Uniwersytecie SWPS. Absolwentka Master Level in Design at HDK in Gothenburg w Szwecji. Moderator Design Thinking. Tutor na studiach podyplomowych Service Design.

Zainteresowania:

Future predictions Hands-on research Experience design Human Centered Approach Interior Design

Paula Fogt

Service Designer / Foresight Analyst

Projektantka usług o szerokim spektrum zainteresowań w zakresie analizy trendów, projektowania i strategii. W projektach skupia się na zrozumieniu potrzeb i motywacji użytkowników oraz na analizie sygnałów zmian, które później zamienia w praktyczne rozwiązania biznesowe. Z wykształcenia projektantka usług i architekt krajobrazu, specjalizująca się w projektowaniu i planowaniu przestrzeni.

Zainteresowania:

Service Design Futures Thinking Experience Design Human Centered Design Communication Design

Sebastian Grabowski

Product Designer / R&D Expert

Posiada doświadczenie w pracy w procesach projektowych prowadzonych w metodologii design management w tym m.in. w pracy multidyscyplinarnym zespole projektowym, tworzeniu briefu projektowego, analizie trendów i badań konsumenckich, analizie grupy docelowej, zaprojektowaniu i przetestowaniu prototypów, konsultacjach technologicznych z producentami. Prowadzi audyty technologiczne w ramach tworzenia strategii wzorniczych.

Zainteresowania:

Projektowanie innowacji Nowe materiały Projektowanie opakowań Design Design management Design Thinking Futures Thinking Procesy technologiczne Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych