Greenhat

Solutions

Projektowanie korespondencji z klientami

Zmieniamy komunikację z klientami, projektując korespondencję tradycyjną
i elektroniczną. Bazując na ścieżce potrzeb oraz emocji klienta w procesie obsługowym, projektujemy treści i formę komunikacji tak, aby korzystanie z usług stało się proste, bezproblemowe, dopasowane do brand experience oraz zorientowane na realizację celów biznesowych organizacji.

W praktyce oznacza to tworzenie i synchronizowanie elementów pism – architektury informacji i języka, aby odpowiadały na emocje i rzeczywiste potrzeby użytkowników.

Projektowanie korespondencji z klientami

Zmieniamy komunikację z klientami, projektując korespondencję tradycyjną
i elektroniczną. Bazując na ścieżce potrzeb oraz emocji klienta w procesie obsługowym, projektujemy treści i formę komunikacji tak, aby korzystanie z usług stało się proste, bezproblemowe, dopasowane do brand experience oraz zorientowane na realizację celów biznesowych organizacji.

W praktyce oznacza to tworzenie i synchronizowanie elementów pism – architektury informacji i języka, aby odpowiadały na emocje i rzeczywiste potrzeby użytkowników.

Futures Thinking & Trendy

Prawdziwa transformacja biznesu rodzi się z odważnego spojrzenia w przyszłość i zrozumienia, jakich wartości będą potrzebowali wkrótce nasi klienci. W procesie Futures Thinking współtworzymy sposób dostarczania tej wartości i projektujemy procesy biznesowe wokół niej. Wierzymy, że skutecznie działający biznes kwestionuje obowiązującą dzisiaj logikę funkcjonowania budując przestrzeń do zmiany w przyszłości. Futures Thinking pozwala na szybką identyfikację sygnałów zmian, tendencji i trendów, zrozumienie ich i przygotowanie biznesu na wyzwania przyszłości. 

Skorzystaj z naszego doświadczenia w przeprowadzaniu organizacji od reaktywnej do proaktywnej strategii, dzięki wypracowaniu scenariuszy przyszłości i wyboru tych, które są optymalne dla Twojego biznesu. 

Futures Thinking & Trendy

Prawdziwa transformacja biznesu rodzi się z odważnego spojrzenia w przyszłość i zrozumienia, jakich wartości będą potrzebowali wkrótce nasi klienci. W procesie Futures Thinking współtworzymy sposób dostarczania tej wartości i projektujemy procesy biznesowe wokół niej. Wierzymy, że skutecznie działający biznes kwestionuje obowiązującą dzisiaj logikę funkcjonowania budując przestrzeń do zmiany w przyszłości. Futures Thinking pozwala na szybką identyfikację sygnałów zmian, tendencji i trendów, zrozumienie ich i przygotowanie biznesu na wyzwania przyszłości. 

Skorzystaj z naszego doświadczenia w przeprowadzaniu organizacji od reaktywnej do proaktywnej strategii, dzięki wypracowaniu scenariuszy przyszłości i wyboru tych, które są optymalne dla Twojego biznesu. 

Tool Book

How to work with trends?

Pobierz Tool Book, który jest syntezą naszych doświadczeń z projektowaniem przyszłości
w biznesie z ostatnich 5 lat. Dzielimy się w nim wypracowaną przez zespół 360Inspiration oraz Greenhat Innovation metodologią pracy przy transformacji biznesu od strony projektowania przyszłości. 

Dajemy 10 praktycznych narzędzi, które wspomogą proces wdrożenia zmiany w Waszej organizacji. Pokazujemy jak myśleć o przyszłości oraz dostrzegać zaczątki istotnych przemian w sposobie życia ludzi i ich konsekwencje dla biznesu. 

Tool Book

How to work with trends?

Pobierz Tool Book, który jest syntezą naszych doświadczeń z projektowaniem przyszłości
w biznesie z ostatnich 5 lat. Dzielimy się w nim wypracowaną przez zespół 360Inspiration oraz Greenhat Innovation metodologią pracy przy transformacji biznesu od strony projektowania przyszłości. 

Dajemy 10 praktycznych narzędzi, które wspomogą proces wdrożenia zmiany w Waszej organizacji. Pokazujemy jak myśleć o przyszłości oraz dostrzegać zaczątki istotnych przemian w sposobie życia ludzi i ich konsekwencje dla biznesu. 

Service Design

Projektowanie usług to metoda, która pomaga w tworzeniu innowacji w obszarze usług. Kluczową cechą tego procesu jest koncentracja na odkrywaniu realnych potrzeb użytkownika oraz tworzeniu dla niego wyjątkowego doświadczenia (customer experience). 

W procesie koncentrujemy uwagę na relacjach i interakcjach pomiędzy ludźmi oraz pomiędzy nienamacalnymi i namacalnymi aspektami usług, występującymi w procesie ich świadczenia. 

Proces projektowania usług:

 • jest nastawiony na zapewnienie jak najlepszego doświadczenia użytkownikom przy jednoczesnej efektywności ich świadczenia przez usługodawcę. 
 • oparty jest o interdyscyplinarny zespół i interakcję z najważniejszymi interesariuszami oraz użytkownikami,
 • wykorzystuje iteracyjny sposób pracy, co pozwala na ciągłe doskonalenie wypracowanych rozwiązań jeszcze przed wdrożeniem, 
 • znacznie ogranicza ryzyko zmiany poprzez systemowe prototypowanie i testowanie. 

Service Design

Projektowanie usług to metoda, która pomaga w tworzeniu innowacji w obszarze usług. Kluczową cechą tego procesu jest koncentracja na odkrywaniu realnych potrzeb użytkownika oraz tworzeniu dla niego wyjątkowego doświadczenia (customer experience). 

W procesie koncentrujemy uwagę na relacjach i interakcjach pomiędzy ludźmi oraz pomiędzy nienamacalnymi i namacalnymi aspektami usług, występującymi w procesie ich świadczenia. 

Proces projektowania usług:

 • jest nastawiony na zapewnienie jak najlepszego doświadczenia użytkownikom przy jednoczesnej efektywności ich świadczenia przez usługodawcę. 
 • oparty jest o interdyscyplinarny zespół i interakcję z najważniejszymi interesariuszami oraz użytkownikami,
 • wykorzystuje iteracyjny sposób pracy, co pozwala na ciągłe doskonalenie wypracowanych rozwiązań jeszcze przed wdrożeniem, 
 • znacznie ogranicza ryzyko zmiany poprzez systemowe prototypowanie i testowanie. 

Service Design Framework

Pobierz Service Design Framework i dowiedz się, z jakich narzędzi korzystamy w naszej pracy projektowej na co dzień. Poznaj logikę naszego procesu i zobacz jak przechodzimy przez kolejne etapy projektu w ścisłej współpracy z klientem. Ściągnij naszą książkę i też zacznij projektować innowacje mające znaczenie!

Service Design Framework

Pobierz Service Design Framework i dowiedz się, z jakich narzędzi korzystamy w naszej pracy projektowej na co dzień. Poznaj logikę naszego procesu i zobacz jak przechodzimy przez kolejne etapy projektu w ścisłej współpracy z klientem. Ściągnij naszą książkę i też zacznij projektować innowacje mające znaczenie!

CX & Customer Journeys

Customer Journey to zestaw interakcji, z którymi klient ma do czynienia podczas swojej ścieżki zakupowej. Ścieżka przechodzi przez różne punkty styku z klientem (kanały komunikacji, oferta, dostawcy, partnerzy itd.) Każdy element ścieżki ma wpływ na jakość podróży klienta. 

Punktem wyjścia do poprawy doświadczeń zakupowych klientów jest stworzenie mapy Customer Journey. Mapowanie ścieżki pozwala na zrozumienie zachowań, zwyczajów zakupowych, motywacji i potrzeb, którymi kierują się konsumenci.

Podczas procesu 

 • tworzymy persony, dzięki którym łatwiej zarządzać doświadczeniem różnych grup konsumentów,
 • przeprowadzamy klienta przez różne punkty styku, korzystając z wielokanałowego systemu zarządzania jego doświadczeniem,
 • budujemy unikatowy system doświadczeń zakupowych klientów.

CX & Customer Journeys

Customer Journey to zestaw interakcji, z którymi klient ma do czynienia podczas swojej ścieżki zakupowej. Ścieżka przechodzi przez różne punkty styku z klientem (kanały komunikacji, oferta, dostawcy, partnerzy itd.) Każdy element ścieżki ma wpływ na jakość podróży klienta. 

Punktem wyjścia do poprawy doświadczeń zakupowych klientów jest stworzenie mapy Customer Journey. Mapowanie ścieżki pozwala na zrozumienie zachowań, zwyczajów zakupowych, motywacji i potrzeb, którymi kierują się konsumenci.

Podczas procesu 

 • tworzymy persony, dzięki którym łatwiej zarządzać doświadczeniem różnych grup konsumentów,
 • przeprowadzamy klienta przez różne punkty styku, korzystając z wielokanałowego systemu zarządzania jego doświadczeniem,
 • budujemy unikatowy system doświadczeń zakupowych klientów.

Projektowanie i wdrażanie procesów innowacji

Jesteśmy firmą doradczo-projektową zorientowaną na człowieku. Z naszej perspektywy innowacja w biznesie jest bezużyteczna, jeżeli nie jest wdrażana z myślą o ludziach. Wspieramy biznes w tworzeniu innowacji mających realne znaczenie.

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w procesie innowacji dla nowego produktu czy usługi koncentrujemy się na przyszłych potrzebach użytkowników. Metodą ko-kreacji przepracowujemy różne perspektywy w interdyscyplinarnym zespole. Proces generowania innowacji organizujemy wokół wartości dla klienta, którą projektujemy w oparciu o kluczowe insighty. Wykorzystujemy nowoczesną metodologie i wiedzę (futures thining, ekonomia behawioralna, user experience). Współtworzymy nowe modele biznesowe dokonując transformacji biznesu otwartego na zmiany i wyzwania w przyszłości.

Projektowanie i wdrażanie procesów innowacji

Jesteśmy firmą doradczo-projektową zorientowaną na człowieku. Z naszej perspektywy innowacja w biznesie jest bezużyteczna, jeżeli nie jest wdrażana z myślą o ludziach. Wspieramy biznes w tworzeniu innowacji mających realne znaczenie.

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w procesie innowacji dla nowego produktu czy usługi koncentrujemy się na przyszłych potrzebach użytkowników. Metodą ko-kreacji przepracowujemy różne perspektywy w interdyscyplinarnym zespole. Proces generowania innowacji organizujemy wokół wartości dla klienta, którą projektujemy w oparciu o kluczowe insighty. Wykorzystujemy nowoczesną metodologie i wiedzę (futures thining, ekonomia behawioralna, user experience). Współtworzymy nowe modele biznesowe dokonując transformacji biznesu otwartego na zmiany i wyzwania w przyszłości.

Studia Service Design

Podyplomowe studia projektowe

Uniwersytet SWPS

Studia dedykowane są dla osób zorientowanych na przyszłość, które są przekonane, że istniejąca rzeczywistość usługowa wymaga istotnej poprawy. Innowacyjna metodologia nauczania i kompleksowy program obejmuje prawie 200 godzin warsztatowej pracy nad rozwiązaniem rzeczywistych problemów konkretnych organizacji (np. IKEA, Tatrzański Park Narodowy, Audi)

Projektowanie usług to interdyscyplinarny proces, nastawiony na użytkownika, wykorzystujący szereg technik i narzędzi pracy projektowej. Podczas pracy projektowej słuchacze będą posługiwali się metodami, które ułatwią zrozumienie oczekiwań użytkownika, poznają techniki kreatywne pozwalające zbudować nowy system doświadczeń, zbudują prototyp usługi, poddadzą go rynkowemu testowi i zaplanują wdrożenie.

Studia Service Design

Podyplomowe studia projektowe

Uniwersytet SWPS

Studia dedykowane są dla osób zorientowanych na przyszłość, które są przekonane, że istniejąca rzeczywistość usługowa wymaga istotnej poprawy. Innowacyjna metodologia nauczania i kompleksowy program obejmuje prawie 200 godzin warsztatowej pracy nad rozwiązaniem rzeczywistych problemów konkretnych organizacji (np. IKEA, Tatrzański Park Narodowy, Audi)

Projektowanie usług to interdyscyplinarny proces, nastawiony na użytkownika, wykorzystujący szereg technik i narzędzi pracy projektowej. Podczas pracy projektowej słuchacze będą posługiwali się metodami, które ułatwią zrozumienie oczekiwań użytkownika, poznają techniki kreatywne pozwalające zbudować nowy system doświadczeń, zbudują prototyp usługi, poddadzą go rynkowemu testowi i zaplanują wdrożenie.

Masterclasses

Transformacja biznesowa / kurs 3-dniowy

W coraz mniejszym stopniu sukces biznesu zależy od prostych źródeł wzrostu, takich jak tania siła robocza czy lepsze zarządzanie. Podczas trzydniowych, intensywnych warsztatów nauczysz się:

 • Jak przeprowadzić transformację biznesu, wykorzystując metody wypracowane
  przez świat designu?
 • Jak budować scenariusze przyszłości, opierając się na trendach?
 • Jak zbudować wartość dla klienta dzisiaj, opierając się na przyszłych
  potrzebach użytkowników? 
 • Jak zarządzać miękkimi komponentami, które zaczynają mieć coraz większe
  znaczenie dla klientów i pracowników? Jak rozumieć kompetencje przyszłości i jak je wykorzystać?
 • Jak organizować i zarządzać procesem generowania innowacji, zorganizowanym wokół wartości dla klienta?

Intensywny program Master Class, przygotowany jest przez najwyższej klasy ekspertów. Kurs organizowany przez School of Form przy Uniwersytecie SWPS we współpracy z Zuzanną Skalską.

Masterclasses

Transformacja biznesowa / kurs 3-dniowy

W coraz mniejszym stopniu sukces biznesu zależy od prostych źródeł wzrostu, takich jak tania siła robocza czy lepsze zarządzanie. Podczas trzydniowych, intensywnych warsztatów nauczysz się:

 • Jak przeprowadzić transformację biznesu, wykorzystując metody wypracowane
  przez świat designu?
 • Jak budować scenariusze przyszłości, opierając się na trendach?
 • Jak zbudować wartość dla klienta dzisiaj, opierając się na przyszłych
  potrzebach użytkowników? 
 • Jak zarządzać miękkimi komponentami, które zaczynają mieć coraz większe
  znaczenie dla klientów i pracowników? Jak rozumieć kompetencje przyszłości i jak je wykorzystać?
 • Jak organizować i zarządzać procesem generowania innowacji, zorganizowanym wokół wartości dla klienta?

Intensywny program Master Class, przygotowany jest przez najwyższej klasy ekspertów. Kurs organizowany przez School of Form przy Uniwersytecie SWPS we współpracy z Zuzanną Skalską.

Prelekcje i eventy

Key speakers

Bierzemy udział w wielu branżowych wydarzeniach, gdzie dzielimy się wiedzą, business stories i doświadczeniem w ramach prezentacji, wykładów i warsztatów. 

Jako key speakers dzielimy się doświadczeniem z różnych branż m.in. finanse, bankowość, ubezpieczenia, ICT, mobilność, sieci handlowe, opieka zdrowotna, usługi publiczne. Proponujemy interaktywną formę prezentacji angażującą odbiorców i interakcje z uczestnikami w oparciu o niestandardowe metody warsztatowe (w ramach eventów nawet dla kilkuset osób). Nasze prezentacje oparte są o własne casy, gdzie poruszamy tematykę związaną z transformacją biznesu, innowacją, futures thinking, customer experience, projektowaniem propozycji wartości, projektowaniem produktów i usług.

Prelekcje i eventy

Key speakers

Bierzemy udział w wielu branżowych wydarzeniach, gdzie dzielimy się wiedzą, business stories i doświadczeniem w ramach prezentacji, wykładów i warsztatów. 

Jako key speakers dzielimy się doświadczeniem z różnych branż m.in. finanse, bankowość, ubezpieczenia, ICT, mobilność, sieci handlowe, opieka zdrowotna, usługi publiczne. Proponujemy interaktywną formę prezentacji angażującą odbiorców i interakcje z uczestnikami w oparciu o niestandardowe metody warsztatowe (w ramach eventów nawet dla kilkuset osób). Nasze prezentacje oparte są o własne casy, gdzie poruszamy tematykę związaną z transformacją biznesu, innowacją, futures thinking, customer experience, projektowaniem propozycji wartości, projektowaniem produktów i usług.

Masz pomysł na współpracę?

Skontaktuj się z Joanną, szefową naszego New Business.

Joanna Sosnowska-Cecuła

joanna.sosnowska@greenhat.pl

M +48 694 049 440

Joanna Sosnowska-Cecuła

joanna.sosnowska@greenhat.pl

M +48 694 049 440