Koronawirus jako katalizator zmian, czyli dlaczego i jak zmieniamy edukację

Ogromna zmiana dzieje się na naszych oczach i to w ekspresowym tempie. Tempo zmian wywołanych pandemią koronawirusa zaskoczyło wielu. Nagle obudziliśmy się w przedziwnej nowej rzeczywistości, którą trudno zaakceptować po wielu latach liniowego wzrostu społeczno-gospodarczego

Kryzys jako katalizator zmian


Poza negatywnymi aspektami, ma ona jednak także dobre strony. Ludzie w obliczu trudności wywołanych pandemią COVID-19 zaczęli szukać nowych możliwości. Jednoczyć się, bezinteresownie sobie pomagać, dodawać otuchy, działać na rzecz dobra wspólnego. Obecna sytuacja staje się również i dla wielu organizacji katalizatorem do działania w obszarach niekomercyjnych. To współdziałanie i bezinteresowne wspieranie się jest potrzebne szczególnie teraz, gdy w obliczu kryzysu pojawiają się przed nami zupełnie nowe wyzwania, z którymi przyjdzie nam się wszystkim
zmierzyć.

Misja Greenhat brzmi: „Pozytywnie wpływamy na rzeczywistość, przez projekty zorientowane na człowieka i przyszłość”. To właśnie ona w sytuacji epidemii koronawirusa stała się dla nas inspiracją do zmierzenia się z problemem, który łączy dziś wielu Plaków. W procesie ko-kreacji spróbujemy zaprojektować rozwiązanie, które realnie wpłynie na rzeczywistość związaną z edukacją dzieci w czasie pandemii i społecznej izolacji. Uruchamiamy projekt pro publico bono „Re-thinking Education / Zmieniamy Edukację”. Poczuliśmy, że obok projektów komercyjnych, które realizujemy w formie zdalnej (zobacz TU w jakich obszarach), musimy dać też coś więcej od siebie.

rethinking


Sytuacja kryzysowa szybko objawiła, iż system edukacji w Polsce musi ulec redefinicji. Zmiana paradygmatu, porzucenie powielanych schematów, łączenie wielu perspektyw, współtworzenie, kooperacja z ekspertami, dogłębna analiza potrzeb najważniejszych interesariuszy to kluczowe elementy do wdrożenia zmiany.

W Greenhat Innovation bliska jest nam idea, że projektanci powinni zabierać głos w ważnych sprawach i działać dla dobra ogółu, wykorzystując własne kompetencje i doświadczenie Dla każdego z nas powód, aby zaangażować się w ten projekt był nieco inny, jednak wspólnym mianownikiem jest niepozostanie obojętnym wobec kryzysu i wspólne wypracowanie rozwiązania dobrego dla ogółu.

Projektowanie usług „od kuchni”


Aby zmierzyć się z jakimkolwiek złożonym wyzwaniem, należy najpierw rozłożyć je na części pierwsze i drobniejsze elementy. Projekt „Re-thinking Education / Zmieniamy Edukację” realizowany będzie na Waszych oczach. Zastosujemy w nim sprawdzone metody projektowe, które sami doskonalimy od wielu lat. Co więcej nie chcemy robić tego sami – zamierzamy zaangażować Was w proces szukania rozwiązań. A wszystko po to, by zadziałać w kryzysie razem i dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Rozwiązując realny i ważny problem, chcemy:

 • pokazać, jak działamy od kuchni i na czym w praktyce polega projektowanie usług i innowacji
 • opisać procesu krok po kroku cząstkowe elementy procesu
 • udostępnić narzędzia, na których zmiana będzie projektowana
 • przybliżyć najważniejsze zagadnienia związane z projektowaniem usług
 • edukować i inspirować do podejmowania własnych działań w oparciu o metody myślenia projektowego


Działanie w oparciu o proces projektowy, czyli trochę teorii


Jeden z naszych ulubionych cytatów brzmi: „Nie da się już najpierw zrozumieć problemu, ​aby go rozwiązać, trzeba zacząć rozwiązywać, aby móc go zrozumieć” (H.H.J. Rittel, M.M.Webber, B. Jessop​ „Dylematy ogólnej teorii planowania”). Zgodnie z tą ideą proces dochodzenia do rozwiązań musi być maksymalnie krótki, intensywny i zapewniać jak najwięcej bodźców do myślenia i działania. Wymaga to sprawdzenia potrzeb potencjalnych użytkowników, szybkiego wygenerowania rozwiązań, budowy prototypu oraz przetestowania tego prototypu z odbiorcą. Tak też będziemy działać w projekcie „Rethinking Education / Zmieniamy Edukację”. Sercem metodologii jest projektowanie skoncentrowane na człowieku. Pozwala ono odpowiedzieć na autentyczne potrzeby oraz zaspokoić funkcjonalne i emocjonalne potrzeby głównych interesariuszy projektu. ​

Proces projektowy to m.in.:

 • systematyczne budowanie rozwiązania metodą kolejnych przybliżeń
 • konsekwentne „rozgęszczanie” i „zagęszczanie” sposobu myślenia

W fazach „rozgęszczania”, które jest systematycznym rozciąganiem percepcji, wykorzystujemy trendy, techniki kreatywne, badania jakościowe, budowanie prototypów i testowanie ich. Ten etap pracy jest stosunkowo nieskomplikowany. Dużo trudniejsze w procesie projektowym są fazy „zagęszczania”, które wymagają podejmowania decyzji o konkretny kierunek działania (którego propozycje zostały wypracowane we wcześniejszym etapie). W tych momentach rodzi się prawdziwa wartość procesu.


Mało uporządkowane i wydawałoby się chaotyczne pierwsze etapy powinny jak najszybciej przejść w fazy rozwoju i testowania projektu. Kolejne prototypy i testy prowadzą bowiem do opracowania finalnego rozwiązania, które powinno być wdrażalne.

Współtworzenie wartości, czyli jak będziemy zmieniać edukację w praktyce


Agnieszka Gliszczyńska, liderka projektu: „Błędem jest zakładać, że zna się odpowiednie rozwiązanie na początku procesu. Dlatego na ten moment nie wiemy, w którym kierunku pójdą prototypy mające zmienić edukację. Mówienie rozwiązaniami na tym etapie – bez poznania szerszego kontekstu, wysłuchania różnych perspektyw i empatyzowania – jest krótkowzroczne i nie dotknie sedna. Dlatego ten projekt zaczynamy od badań eksploracyjnych i zbudowania społeczności ekspertów, projektantów, rodziców i nauczycieli, którzy również chcą coś zmienić.

Kluczowa jest budowa silnego i multidyscyplinarnego zespołu, dlatego praca projektowa realizowana będzie metodami ko-kreacji, czyli wspólnego tworzenia rozwiązania. Oznacza to, że proces jest zaprojektowany tak, by działać na zasadzie partycypacji, identyfikując i włączając do niego różne osoby i podmioty, które mogą wnieść wartość w kolejnych etapach. Dlatego w projekt „Rethinking Education / Zmieniamy Edukcję” angażować będziemy wiele osób i instytucji, których dotyczą problemy dzisiejszego systemu
edukacji. O pomoc poprosiliśmy:

 • rodziców / opiekunów
 • członków rodzin / bliskich, którzy obserwują problemy związane z edukacją w domu
 • nauczycieli, pedagogów, dyrektorów placówek oświatowych
 • psychologów
 • dzieci, czyli osoby najbardziej dotknięte zamknięciem szkół

Wierzymy, że tylko dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i narzędziami pozwoli na wypracowanie wartościowych rozwiązań. Dlatego projekt współtworzyć będziemy z gronem ekspertów z różnych dziedzin. Naszymi partnerami są:

 • Service Design Network Poland
 • Design Thinking w szkole
 • LemLab
 • Happy Color
 • Iteo
 • Michał Maciejewski

Dlaczego partnerstwo i współtworzenie jest ważne

Udział w procesie ko-kreatywnym budzi świadomość, uczy eksperymentowania, kreatywności, współpracy opartej na zaufaniu we własne i cudze kompetencje. Daje poczucie synergii działań, istnienia we wspólnym systemie, w którym każdy odgrywa istotną rolę. W efekcie następuje zmiana myślenia i działania. Nauka odbywa się poprzez wymianę wiedzy oraz doświadczenia – w partycypacyjnym procesie kreowania zacierają się granice pomiędzy twórcami i odbiorcami, trenerami i uczestnikami procesu.


Dlatego zachęcamy do włączenia się w projekt i obserwowania jego przebiegu. Śledźcie nasze posty na naszych mediach społecznościowych: FacebookuInstagramie z #zmieniamyedukacje #rethinkingeducation #edukacjainnowacja. Będziemy Was zapraszać do wspólnych poszukiwań i ko-kreacji. Będziemy edukować, dzielić się metodami projektowymi, narzędziami i praktycznymi poradami. Wszystko po to, aby wypracować wspólne dobre rozwiązanie i zainspirować oraz zachęcić do wykorzystania tej eksperckiej wiedzy w innych ważnych obszarach życia.

Działajmy razem!

Polecane artykuły

Rethinking Education, czyli zmieniamy edukację w kryzysie!
Czy działamy, gdy rozprzestrzenia się koronawirusa (COVID-19)?